Od Wersalu do Poczdamu Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka, Tadeusza Paneckiego, Tadeusza Skoczka i Józefa Smolińskiego
Tytuł: Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65439-13-0, 978-83-7901-221-3
Oprawa: miękka
Ilość stron: 321
Celem niniejszej pracy jest próba syntetycznego przedstawienia węzłowych kwestii dotyczących niepodległości i bezpieczeństwa Polski od konferencji 27 zwycięskich państw w I wojnie światowej, która rozpoczęła obrady w Paryżu w dniu 18 stycznia 1919 roku, a której najważniejszym rezultatem było podpisanie w Wersalu 28 czerwca układu z pokonanymi Niemcami, do konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie obradującej w dniach 17 lipca - 2 sierpnia 1945 roku, formalnie kończącej II wojnę światową w Europie wraz z klęską III Rzeczy Niemieckiej. Rok 1919 rozpoczynał w Europie funkcjonowanie nowego powojennego porządku, zwanego "ładem wersalskim", zaś rok 1945 dawał początek "ładu jałtańsko-poczdamskiego", który przetrwał blisko pół wieku, bo aż do 1989 roku.

Zrzucic kajdany Autor: Krzysztof Drozdowski
Tytuł: Zrzucić kajdany! Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7339-250-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 202
Popularnonaukowe opracowanie napisane w przystępny i zachęcający do lektury sposób, przygotowane specjalnie z okazji obchodzonego w styczniu 2020 roku przyłączenia Bydgoszczy do odrodzonej Rzeczypospolitej.

   
Obwod Lancut Autor: Andrzej Borcz
Tytuł: Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945
Miejsce wydania: Kraków-Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8098-736-4
Oprawa: twarda
Ilość stron: 464 + 64 s. wkł. zdj.

Książka jest podsumowaniem wieloletnich badań nad konspiracją wojskową działającą w powiecie łańcuckim w okresie II wojny światowej. Autor szczegółowo omawia proces tworzenia struktur organizacyjnych konspiracji SZP-ZWZ-AK oraz ich działalność. Przybliża wszystkie aspekty funkcjonowania Obwodu Łańcut, m.in. działania wywiadu i kontrwywiadu. Interesująco opisuje akcje dywersyjne i sabotażowe, a także odbiór alianckich zrzutów lotniczych. Podejmuje też próbę oceny działań wojskowego podziemia łańcuckiego w czasie akcji „Burza”. Monografię wzbogaca obszerny aneks zawierający mapy, zdjęcia, wykazy stanów osobowych, noty biograficzne oraz fragmenty unikalnych wspomnień żołnierzy podziemia łańcuckiego.