Od Wersalu do Poczdamu Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka, Tadeusza Paneckiego, Tadeusza Skoczka i Józefa Smolińskiego
Tytuł: Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65439-13-0, 978-83-7901-221-3
Oprawa: miękka
Ilość stron: 321
Celem niniejszej pracy jest próba syntetycznego przedstawienia węzłowych kwestii dotyczących niepodległości i bezpieczeństwa Polski od konferencji 27 zwycięskich państw w I wojnie światowej, która rozpoczęła obrady w Paryżu w dniu 18 stycznia 1919 roku, a której najważniejszym rezultatem było podpisanie w Wersalu 28 czerwca układu z pokonanymi Niemcami, do konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie obradującej w dniach 17 lipca - 2 sierpnia 1945 roku, formalnie kończącej II wojnę światową w Europie wraz z klęską III Rzeczy Niemieckiej. Rok 1919 rozpoczynał w Europie funkcjonowanie nowego powojennego porządku, zwanego "ładem wersalskim", zaś rok 1945 dawał początek "ładu jałtańsko-poczdamskiego", który przetrwał blisko pół wieku, bo aż do 1989 roku.

W imie wolnosci t 1 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Adama Adriana Ostanka
Tytuł: W imię wolności. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski - Petlura, t. 1, Wojskowość
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7938-313-9, 978-83-7938-314-6
Oprawa: miękka
Ilość stron: 262
Podpisany w 1920 roku sojusz pomiędzy Józefem Piłsudskim, a Semenem Petlurą ma dziś wymiar niezwykle symboliczny. Stanowi dowód, że w obliczu wspólnoty interesów oraz zagrożeń, Polacy i Ukraińcy umieją się porozumieć i wypracowywać kompromisy. Przypadająca w tym roku setna rocznica tego wydarzenia była znakomitą okazją do zainicjowania podczas konferencji dyskusji na temat tego, jak kształtowały się stosunki polsko-ukraińskie na Ziemi Stanisławowskiej na przestrzeni dziejów.
Oddawane do rąk Czytelników tomy są efektem wieloletnich badań naukowych Autorów poszczególnych tekstów oraz pokłosiem dyskusji, jakie zrodziły się przy okazji trwania konfe-rencji. Tom 1, zawierający materiały podejmujące tematykę z zakresu wojskowości, tworzy osiem tekstów, przy czym warto zauważyć, iż część z nich związana jest także ze sferą polityczną. Wszystkie one zostały uszeregowane w sposób problemowo-chronologiczny, ale ułatwić ich odbiór a tam, gdzie to możliwe, także dokonywanie porównań i analiz.
   
W imie wolnosci t 2 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Adama Adriana Ostanka
Tytuł: W imię wolności. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski - Petlura, t. 2, Polityka - Gospodarka - Kultura
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7938-313-9, 978-83-7938-315-3
Oprawa: miękka
Ilość stron: 276
Podpisany w 1920 roku sojusz pomiędzy Józefem Piłsudskim, a Semenem Petlurą ma dziś wymiar niezwykle symboliczny. Stanowi dowód, że w obliczu wspólnoty interesów oraz zagrożeń, Polacy i Ukraińcy umieją się porozumieć i wypracowywać kompromisy. Przypadająca w tym roku setna rocznica tego wydarzenia była znakomitą okazją do zainicjowania podczas konferencji dyskusji na temat tego, jak kształtowały się stosunki polsko-ukraińskie na Ziemi Stanisławowskiej na przestrzeni dziejów.
Oddawane do rąk Czytelników tomy są efektem wieloletnich badań naukowych Autorów poszczególnych tekstów oraz pokłosiem dyskusji, jakie zrodziły się przy okazji trwania konferencji. Na tom 2 składają się tematy poruszające zagadnienia z pogranicza polityki, gospodarki i życia kulturalnego. Łącznie tworzy go 14 tekstów. Uszeregowano je w sposób problemowo-chronologiczny, ale ułatwić ich odbiór a tam, gdzie to możliwe, także dokonywanie porównań i analiz.
   
Zrzucic kajdany Autor: Krzysztof Drozdowski
Tytuł: Zrzucić kajdany! Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7339-250-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 202
Popularnonaukowe opracowanie napisane w przystępny i zachęcający do lektury sposób, przygotowane specjalnie z okazji obchodzonego w styczniu 2020 roku przyłączenia Bydgoszczy do odrodzonej Rzeczypospolitej.

   
Obwod Lancut Autor: Andrzej Borcz
Tytuł: Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945
Miejsce wydania: Kraków-Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8098-736-4
Oprawa: twarda
Ilość stron: 464 + 64 s. wkł. zdj.

Książka jest podsumowaniem wieloletnich badań nad konspiracją wojskową działającą w powiecie łańcuckim w okresie II wojny światowej. Autor szczegółowo omawia proces tworzenia struktur organizacyjnych konspiracji SZP-ZWZ-AK oraz ich działalność. Przybliża wszystkie aspekty funkcjonowania Obwodu Łańcut, m.in. działania wywiadu i kontrwywiadu. Interesująco opisuje akcje dywersyjne i sabotażowe, a także odbiór alianckich zrzutów lotniczych. Podejmuje też próbę oceny działań wojskowego podziemia łańcuckiego w czasie akcji „Burza”. Monografię wzbogaca obszerny aneks zawierający mapy, zdjęcia, wykazy stanów osobowych, noty biograficzne oraz fragmenty unikalnych wspomnień żołnierzy podziemia łańcuckiego.