Władze
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
wybrane na II Walnym Zebraniu 14 maja 2011 roku

Zarząd Główny
Prezes – Piotr Matusak
Zastępca prezesa – Tadeusz Panecki
Zastępca prezesa – Wojciech Włodarkiewicz
Zastępca prezesa – Janusz Gmitruk
Sekretarz – Jeremiasz Ślipiec
Skarbnik – Andrzej Rossa

Członkowie Zarządu
Adam Dobroński
Marek Dutkiewicz
Danuta Kisielewicz
Antoni Komorowski
Zbigniew Pilarczyk
Dariusz Radziwiłłowicz
Waldemar Rezmer
Józef Zieliński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Jacek Szczepański
Sekretarz – Grażyna Bołcun
Członek – Aneta Niewęgłowska

Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Tomasz Kośmider
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Wiśniewska
Sekretarz – Henryk Czyżyk