Forum

Miejsce

Terminy

Temat przewodni

I

Poznań

6 grudnia 1994

Memoriał w sprawie stanu i potrzeb nauki historyczno-wojskowej w Polsce

II

Warszawa (WIH)

19 grudnia 1995

Tradycje służby historycznej w Wojsku Polskim

III

Toruń

5-6 grudnia 1996

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce

IV

Koszalin

16 grudnia 1998

Polska myśl techniczno-wojskowa 1918-1989

V

Gdynia

9-10 grudnia 1999

Współczesne dylematy polskiej historiografii wojskowej

VI

Piotrków Trybunalski

17-18 września 2001

Polska historiografia wojskowa: stan badań i perspektywy rozwoju

VII

Siedlce

17-18 września 2003

Źródła w badaniach historii wojskowej

VIII

Częstochowa

14-16 września 2005

Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku

IX

Olsztyn – Waplewo

12-14 września 2007

Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów

X

Poznań

17-18 września 2010

Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych

XI

Kielce

29-30 czerwca 2012

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości

XII

Rzeszów

24-27 czerwca 2014

Granice, pogranicza i kresy w historii wojskowej

XIII

Gdynia

21-24 września 2016

O żołnierskich powinnościach

XIV

Warszawa

21-22 września 2018

Historia wojskowości a polityka