Forum

Tytuł

I

J. Karwat, I Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych w Poznaniu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 4, s. 216-219.

II

 
IIIM. Golon, III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Toruń 5-6 XII 1996 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 4, s. 320-323.
M. Krotofil, III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Toruń 5-6 XII 1996 r. (sprawozdanie), „Zapiski Historyczne” 1998, z. 1, s. 208-209.

IV

 

V

 

VI


P. Olszewski, VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości – sprawozdanie z obrad, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2001, nr 4, s. 163-170.

VII

D. Grzegorczuk, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (Wojskowych), „Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2003, nr 4, s. 251-255.
M. Stangreciuk, Sprawozdanie z obrad VII-go Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, „Szkice Podlaskie” 2003, nr 11, s. 191-197.

VIII


R. Gozdalik, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (14-16 września 2005 roku Częstochowa), „Szkice Podlaskie” 2005, nr 13, s. 281-283.

IX


H. Łach, IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn – Waplewo 12-14 września 2007, „Echa Przeszłości” 2007, nr 8, s. 346-350.

X

H. Łach, X Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Poznań 17-18 września 2010, „Echa Przeszłości” 2010, nr 11, s. 480-484.

XI


Z. Moszumański, Forum Historyków Wojskowości w Kielcach, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2012, nr 3, s. 229-232.
J. Żak, XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości nt. Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, „Bellona” 2012, nr 4, s. 217-220.

XII

P. Korzeniowski, XII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości w Rzeszowie, "Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich" 2014, nr 5, s. 335-338.

XIII

R. Rybak, XIII Forum Historyków Wojskowości, "Kwartalnik Bellona" 2017, nr 1, s. 225-227.