Wplyw doswiadczen Autorzy: Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława B. Łacha i Dariusza Radziwiłłowicza
Tytuł: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
Wydawnictwo: UWM w Olsztynie
Miejsce wydania: Olsztyn
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65171-09-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 440
Publikacja stanowi zestawienie artykułów, w których autorzy starali się przybliżyć problematykę związaną z różnymi aspektami działania Wojska Polskiego. Historyków dziejów wojskowości interesują problemy walki żołnierza WP z najeźdzcą niemieckim w 1939 r. i w okresie okupacji niemieckiej oraz bojów nna wielu frontach II wojny światowej. Ponadto, badacze przedstawili kwestie organizacyjne, szkoleniowe, doktrynalne, ideologiczne Wojska Polskiego, które w rzeczywistości powojennej były przedmiotem polityki bezpieczeństwa określanej wyłącznie w Moskwie. Natomiast inni odnieśli się do problemów uzbrojenia i techniki wojskowej w rodzajach sił zbronych.

Szkola Rycerska Autorzy: Wojciech Włodarkiewicz, Lech Wyszczelski, Marek Wagner, Józef Piłatowicz, Adam A. Ostanek
Tytuł: Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej
Wydawnictwo: WAT w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7938-030-5
Oprawa: twarda
Ilość stron: 346
250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej - nowoczesnej polskiej uczelni o dużych osiągnięciach dydaktycznych i wychowawczych oraz potrzeba przybliżenia jej genezy, dziejów oraz organizacji i realizacji procesu kształcenia i wychowania podchorążym, studentom i absolwentom współczesnych polskich uczelni wojskowych, a także brak aktualnej i dostępnej Czytelnikom monografii poświęconej pierwszemu okresowi polskiego szkolnictwa wojskowego do 1795 r., były głównymi przesłankami, które skłoniły pięcioosobowy zespół autorski do przygotowania monografii Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej na tle dziejów militarnych i szkolnictwa wojskowego w Europie w XVIII wieku.

Historia pisana chlopska krwia  Autorzy: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gmitruka
Tytuł: Historia pisana chłopską krwią. Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-79010-69-1
Oprawa: miękka
Ilość stron: 338
Niniejsza publikacja przygotowana została z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Chcielibyśmy w niej przypomnieć nie tylko fakty historyczne z przebiegu wydarzeń na Zamojszczyźnie i Kresach Wschodnich w latach II wojny światowej, ale także ich bohaterów. Mieszkańców polskich wsi, którzy stanęli do walki w obronie rodzinnej ziemi i przetrwania biologicznego całego narodu.

1 Dywizja Pancerna Autor: Krzysztof M. Gaj
Tytuł: 1. Dywizja Pancerna. Organizacja Wielkiej Jednostki pancernej PSZ na Zachodzie - sierpnień 1944 r.
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7889-283-0
Oprawa: twarda
Ilość stron: 234
Bazując na materiałach archiwalnych oraz relacjach i wspomnieniach żołnierzy 1. DPanc, Autor ustalił i przedstawił szczegóły organizacyjne wszystkich elementów składowych jednostek, szeroko pojętą problematykę związaną ze szkoleniem oraz funkcjonowaniem systemu dowodzenia i łączności. Nowatorstwem pracy jest przedstawienie dotychczas niespotykanych szczegółów funkcjonowania, objawiających się zamieszczeniem danych przedstawiających długości kolumn poszczególnych oddziałów w marszu i na postoju oraz zaprezentowaniem potrzeb oddziałów w zakresie żywienia i zaopatrzenia w amunicję oraz materiały pędne, wraz z ich urzutowaniem oraz systemem dowozu i uzupełniania. Pracę uzupełniają liczne schematy, tabele, fotografie i szkice.

Wokol Kresow granic i pograniczy Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Olejko i Pawła Korzeniowskiego
Tytuł: Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7889-359-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 156
Niniejsza publikacja stanowi pokłosie XII Forum Historyków Wojskowości. Stanowi ona uzupełnienie pracy pt. "Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej" i zawiera wielowątkowe rozważania na roli kresów, granic i pograniczy w dziejach militarnych Polski, Europy i świata.