W sluzbie Ojczyznie  Autor: Adam Adrian Ostanek
Tytuł: W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921-1939)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7938-228-6
Oprawa: twarda
Ilość stron: 516

Celem monografii jest ukazanie działań, jakie Wojsko Polskie realizowało w latach 1921–1939 na rzecz bezpieczeństwa w regionie trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej – lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. W pracy dokonano charakterystyki poszczególnych województw w różnych kontekstach (struktura narodowościowa, wyznaniowa, społeczna oraz znaczenie gospodarcze i militarne regionu), a następnie – w ujęciu problemowo-chronologicznym – zilustrowano kierunki realizowanych przez wojsko działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Analizie poddano wpływ armii na politykę wewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowościowych. Wskazano także liczne przykłady zadań Wojska Polskiego wykonywanych w zakresie i w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. Ponadto przybliżono całość aktywności armii wpisującej się w realizację hasła naród pod bronią. Ukazano również kierunki i zakres współpracy z mieszkańcami regionu.

Zapomniane bandery Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Stanisława Januszewskiego
Tytuł: Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64688-22-5
Oprawa: twarda
Ilość stron: 476
Na publikację składa się niemal 40 szkiców znawców problematyki flotylli rzecznych II Rzeczypospolitej. Rekapitulują stan badań nad ich dziejami. Odsłaniają różne aspekty ich służby w czasie wojny i pokoju, kariery oficerów i marynarzy, przemiany na polu organizacji i zadań flotyllom stawianych, infrastrukturę i materialną bazę ich działania, konstrukcję rzecznych okrętów wojennych i ich uzbrojenie, siegając również ku doświadczeniom i działaniom flotylli obcych, francuskiej w Indochinach, Austrii, Jugosławii, Rumuii, Bułgarii na Dunaju, rosyjskich na Dwinie, Wołdze, Dnieprze i DUnaju. Toteż dziejojm polskich flotylii rzecznych przydaje nowych kontekstów, otwierając nowe pola badawcze.

Misja wojska Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Paneckiego i Józefa Smolińskiego
Tytuł: Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8373-998-124
Oprawa: miękka
Ilość stron: 474
Wojsko, wojna, strategia polityka - to sfery pozostające ze sobą w stałym ,nierozerwalnym związku, który od lat przykuwa uwagę analityków, strategów, historyków wojskowości, politologów, socjologów... Współczesny świat wobec "pata atomowego" coraz śmielej wkracza w erę wojny nowej generacji - zwanej hybrydową. Istnieje zatem potrzeba dokonania nowych analiz i prześledzenia weolucji zależności wewnątrz triady "polityka - wojsko - wojna". Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji na ten temat, plonem dociekań badaczy skupionych w Stowarzyszeniu Historyków Wojskowości. Poszczególne rozdziały dotyczą w większości Polski, ale zawierają także odniesienia do innych państw. Wieloaspektowość treści oraz szerokie ramy chronologiczne - od początku nowożytności po dzieje najnowsze - sprawiają, że prezentowane szkice mają duży walor poznawczy, ale przede wsyzstkkim pobudzają czytelnika do merytorycznej refleksji, realizując tym samym główną intencję autorów.