Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości

W czasie obrad VII Forum Historyków Wojskowości w Siedlcach, po decyzji o powołaniu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, dyrektor Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach prof. dr hab. Marek Wagner zaproponował uczestnikom Forum, którzy wyrazili akces do Stowarzyszenia, aby wybrać Komitet Założycielski Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Propozycja została przyjęta i uczestnicy Forum zgłosili następujące kandydatury: prof. dr hab. Piotr Matusak, prof. dr hab. Czesław Grzelak, dr hab. Krzysztof Komorowski, dr hab. Wojciech Włodarkiewicz oraz dr hab. Mirosław Nagielski.

Komitet Założycielski wybrano jednogłośnie w następującym składzie:

Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Matusak

Członkowie
prof. dr hab. Czesław Grzelak
dr hab. Krzysztof Komorowski
dr hab. Mirosław Nagielski
dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

Zebranie założycielskie upoważniło Komitet Założycielski do dokonania rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie do zwołania Zgromadzenia Walnego Stowarzyszenia w celu powołania władz zgodnie ze Statutem.