W dniu 23 lutego br., w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, miało miejsce posiedzenie Członków Rady Naukowej XIV Forum Historyków Wojskowości. Podczas posiedzenia analizowano m.in. nadesłane tematy wystąpień pod kątem ich zgodności z tematem przewodnim Forum. Spośród ponad 60 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowana większość tematów była zgodna z przyjętą myślą przewodnią zbliżającego się Forum. Względem 7 tematów postawiono postulat, aby ich autorzy dokonali minimalnych korekt, mających zbliżyć proponowaną tematykę do tematyki Forum. Na chwilę obecną wszystkie powyższe tematy zostały już uzupełnione i poprawione, co powoduje, iż z satysfakcją należy stwierdzić, że wszystkie nadesłane zgłoszenia zostały przyjęte. Członkowie Rady stanowczo jednak podkreślili, że przyjęcie tytułów wystąpień nie jest równoznaczne z mającą nastąpić po Forum publikacją tekstów, które będą podlegały oddzielnym recenzjom wydawniczym. W przypadku bowiem niespełnienia wymogów formalnych, przewidzianych dla opracowań naukowych oraz niezastosowania się do zaleceń recenzentów, teksty takowe nie zostaną opublikowane. Ustalono także wstępnie, że teksty wystąpień będą przyjmowane do 30 września br. Przygotowano także roboczą wersję harmonogramu obrad, która po odbywających się jeszcze obecnie konsultacjach, zostanie wkrótce zamieszczona na stronie internetowej SHW oraz przesłana do wszystkich uczestników.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV FHW
dr Adam Ostanek
Kalendarium II wojny swiatowej

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce "Spotkanie z książką", którego przedmiotem była promocja książki autorstwa Janusza Gmitruka, Piotra Matusaka i Tadeusza Rawskiego, pt. "Kalendarium II wojny światowej". Oddawana o rąk Czytelników książka, to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy podjęty został trud ukazania całokształtu wydarzeń i faktów dających pełny obraz działań militarnych i akcji ruchu oporu na wszystkich frontach wojny. Nie pominięto w tym Kalendarium żadnego ważniejszego wydarzenia, bitwy czy potyczki, które miały znaczenie dla jej przebiegu.

Książka posiada również wyjątkowy charakter, gdyż ukazuję wojnę narodów z totalitaryzmem hitlerowskim, faszyzmem włoskim i militaryzmem japońskim. II wojna światowa objęła wszystkie kontynenty, była największym kataklizmem w naszych dziejach, ale uwydatniła też na niespotykaną dotąd skalę postawy patriotyzmu, solidarności społecznej i męstwa nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej. Niniejsza publikacja wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ponieważ ukazuje heroiczny czyn zbrojny narodu polskiego podczas II wojny światowej, który miał istotny wkład w wyzwolenie Polski spod hitlerowskiego jarzma i ostateczne zwycięstwo sił sprzymierzonych.

Spotkanie zgromadziło liczne grono nie tylko naukowców, ale również historyków-amatorów, którzy interesując się różnymi wątkami II wojny światowej, chcą poszerzyć swoją wiedzę faktograficzną. Należy z cała stanowczością stwierdzić, że prezentowana książka, stanowi prawdziwe kompendium wiedzy tego typu, pozwalając uchwycić nawet mniejsze epizody działań wojennych o których często się zapomina bądź które się pomija.

W dniu 5 stycznia 2018 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości poświęcone w przeważającej części organizacji XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:

  1. Sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się XIV Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości.
  2. Sprawy finansowe.
  3. Sprawy różne.
Ad 1.

Odnosząc się do zagadnień związanych z organizacją XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości ustalono termin organizacji Forum na 21 i 22 września 2018 roku oraz miejsce – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Zdecydowano także o kosztach, jakie ponosić będą uczestnicy, ustalając wpisowe na sumę 100 zł – wpłacane na konto SHW z dopiskiem XIV Forum Historyków Wojskowości. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ustalono na 18 lutego 2018 roku. Skład Rady Naukowej pozostał niezmienny. Jej posiedzenie, mające na celu ocenę nadesłanych propozycji wystąpień, będzie miało miejsce 23 lutego 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum. Powołano także Komitet Organizacyjny w składzie: dr Adam OSTANEK – przewodniczący; dr Bartosz ZAKRZEWSKI – członek; Mateusz RATYŃSKI – członek. O szczegółach czytaj: Uchwała Zarządu SHW z 5 stycznia 2018 roku.

Ad 2.

Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz ZAKRZEWSKI przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek. Wobec powyższego oraz ze względu na zmianę przepisów w zakresie rozliczania finansowego stowarzyszeń w Polsce, postanowiono o indywidualnym przypomnieniu wszystkim Członkom Stowarzyszenia o konieczności uregulowania składek tak zaległych, jak i bieżących (za 2018 rok). Wspomniane modyfikacje przepisów nakładają od 1 stycznia 2018 roku na stowarzyszenia obowiązek regularnego rozliczania się przy pomocy specjalnego programu komputerowego. Zdecydowano zatem o zakupie takowego oprogramowania.

Ad 3.

W części przewidzianej na sprawy różne podjęto kilka tematów. Przypomniano m.in. o tradycji wyróżniania podczas każdych kolejnych Forów osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju historii wojskowości w Polsce Medalem SHW oraz wyróżnienia najlepszych prac doktorskich i magisterskich w zakresie historii wojskowości dyplomem. Przedyskutowano także m.in. sprawę konferencji Wojskowi – twórcy polskiej niepodległości, której organizacja zaplanowana jest w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniu 19 października 2018 roku. Poza tym poruszano kwestię planowanych publikacja naukowych.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w czerwcu. Dokładny termin zostanie ustalony, a Członkowie Zarządu zostaną o nim poinformowani mailowo.
W dniu 14 listopada br. na adres Stowarzyszenia Historyków Wojskowości wpłynęło pismo datowane na 9 listopada br. od Prorektora ds. Dydaktycznych Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu następującej treści (w celu powiększenia, proszę kliknąć na dokument):
Pismo Prorektora AWL
W związku z powyższym Prezydium SHW proponuje w trybie awaryjnym zorganizowanie XIV Forum Historyków Wojskowości w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniu 21 września 2018 roku (piątek) – jednodniowo.
Ostateczna decyzja zapadnie na posiedzeniu Zarządu 5 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie SHW (Warszawa, al. Wilanowska 204), na które już teraz zapraszam.
Prezes SHW
prof. dr hab. Tadeusz Panecki