Polska bron pancerna w 1939 Autor: Krzysztof M. Gaj
Tytuł: Polska broń pancerna w 1939 roku. Organizacja pokojowa i wojenna jednostek
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7889-122-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 805
Niniejsza publikacja stanowi plon badań źródłowych nad tematem w pewnym stopniu w literaturze już występującym, lecz przedstawianym dotychczas w sposób dość powierzchowny i nie w oparciu o rzetelne badania źródłowe. Te natomiast zostały w niniejszej publikacji przedstawione niezwykle skrupulatnie z ustaleniem nawet najdrobniejszych szczegółów. Pracę wzbogacają liczne materiały graficzne (mapy, schematy) oraz tabele. Powoduje to, że wiele nawet skomplikowanych kwestii staje się czytelna i łatwa do zrozumienia.

Kresy granice i pogranicza Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Olejko, Jeremiasza Ślipca, Pawła Korzeniowskiego i Krzysztofa Mroczkowskiego
Tytuł: Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7889-119-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 674
Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część szkiców, studiów i materiałów powstałych na kanwie refleksji teoretycznej oraz dociekań przedstawicieli nauk humanistycznych i spolecznych, którzy wzięli udział w XII Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości. Zawarta w artylułach, szkicach i materiałach źródłowych tematyka obejmuje szerokie spectrum poglądów na dzieje wojskowe i społeczne obszarów kresowych oraz pogranicznych, których rozpiętość czasowa datuje się od średniowiecza (X wiek) do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Militaria w edukacji t1 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drzewieckiego
Tytuł: Militaria w edukacji historycznej. O użyteczności wiedzy wojskowej
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Gdynia
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7889-276-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 254
Publikacja stanowi tom I materiałów będących pokłosiem konferencji "Miltaria w edukacji historycznej" jaka miała miejsce w Gdyni w dniach 24-26 września 2014 r. Z wstępu wyczytać można m.in.: Wartością prezentowanych opracowań jest różnorodność podejść do problematyki militariów, wynikająca z odmiennych szkół metodologicznych i historycznych. Będzie ona jeszcze większa, jeśli nasz zbiorowy głos sprowokuje dyskusję o wojsku i wojskowości, taką prawdziwie historyczną, bez upiększeń i politycznych przebarwień.

Militaria w edukacji t2 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drzewieckiego i Łukasza Różyckiego
Tytuł: Militaria w edukacji historycznej. Przeszłości nie można zrekonstruować...
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Gdynia
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7889-280-9
Oprawa: twarda
Ilość stron: 254
Publikacja stanowi tom II materiałów będących pokłosiem konferencji "Miltaria w edukacji historycznej" jaka miała miejsce w Gdyni w dniach 24-26 września 2014 r. Z wstępu wyczytać można m.in.: Wartością prezentowanych opracowań jest różnorodność podejść do problematyki militariów, wynikająca z odmiennych szkół metodologicznych i historycznych. Będzie ona jeszcze większa, jeśli nasz zbiorowy głos sprowokuje dyskusję o wojsku i wojskowości, taką prawdziwie historyczną, bez upiększeń i politycznych przebarwień.