Medal SHW awers mini

Medal SHW rewers mini

2016
 • kadm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • prof. dr hab. Karol Olejnik za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • prof. dr hab. Jerzy Przybylski za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce.
2014
 • prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • dr hab. Wojciech Włodarkiewicz za monografię pt. Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), Warszawa 2013;
 • mgr Piotr Sońta za najlepszą pracę magisterską pt. Obrona cywilna Piotrkowa Trybunalskiego w przededniu II wojny światowej, promotor dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK.
2012
 • prof. dr hab. Czesław Grzelak za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • prof. dr hab. Piotr Matusak za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • płk. dr hab. Jeremiasz Ślipiec za najlepszą rozprawę habilitacyjną pt. Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa lat 1921–1927;
 • dr Adam A. Ostanek za najlepszą dysertację doktorską pt. Okręg Korpusu nr VI w latach 1921–1939, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza, prof. UPH;
 • mgr Radsław Gil za najlepszą pracę magisterską pt. Władza ludowa w Polsce wobec żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, powstałą na seminarium prof. dr. hab. Józefa Smolińskiego.
2010
 • prof. dr hab. Wiesław Majewski za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • prof. dr hab. Lech Wyszczelski za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce;
 • płk dr hab. Tomasz Kośmider za monografię Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym państwa polskiego w latach 1921-1939, Warszawa 2009;
 • dr Aleksander Woźny za monografię Łużyce w planach dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931-1939, Opole 2010;
 • dr Przemysław Gawron za dysertację doktorską pt. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581-1646, promotor dr hab. Mirosław Nagielski;
 • mgr Arkadiusz Drab za pracę magisterską pt. Rozwój techniczny czołgów podczas II wojny światowej, promotor prof. dr hab. Czesław Grzelak;
 • mgr Piotr Worpus za pracę magisterką Działania 28. Warszawskiej Dywizji Piechoty w kampanii polskiej 1939 roku (w relacjach i wspomnieniach świadków), promotor prof. dr hab. Henryk Stańczyk.