Wybór i opracowane: Rafał Roguski, Wojciech Włodarkiewicz, Paweł Pulik
Tytuł: Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1939 roku w sprawozdaniach wojewody
Wydawnictwo: UPH w Siedlcach
Miejsce wydania: Siedlce
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62447-14-5
Oprawa: miękka
Ilość stron: 260
Prezentowany zbiór dokumentów dotyczy stanu bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego w ostatnim roku pokoju, będącym jednocześnie okresem bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej i zagłady społeczeństwa funkcjonującego na południowo-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Cezurę początkową omawianej edycji źródeł stanowi styczeń 1939 roku, zaś końcową lipiec 1939 roku. Zawiera ona siedem miesięcznych sprawozdań sytuacyjnych wojewody stanisławowskiego, przechowywanych w Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów) na Ukrainie. Ostatnie z nich – Sprawozdanie sytuacyjne wojewody stanisławowskiego za lipiec, zostało sporządzone w drugiej połowie sierpnia. Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego mają objętość najczęściej kilkunastu kart maszynopisu oraz zawierają załączniki do poszczególnych rozdziałów dokumentu, sporządzone w formie tabel. Przygotowywano je według jednego wzoru, każde z nich składa się ze strony tytułowej z rozdzielnikiem oraz ośmiu rozdziałów.

Wojna sie rozpoczyna Autor: Maciej Franz
Tytuł: Burza nad Morzem Śródziemnym, t. 1, Wojna się rozpoczyna
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-836-549-56-79
Oprawa: twarda
Ilość stron: 422
Historia wojen morskich obfituje w opisy wielu kampanii, bitew i starć. Rozpala umysły nie tylko historyków, miłośników okrętów, ale również tych dla których morze i okręty stają się atrakcją w kilka dni co roku. Jest coś niezwykłego w ludzkim marzeniu by władać morzami, oceanami świata. Jest coś niezwykłego w szumie wiatru, gdy okręt powoli przyspiesza i odkłada większa falę, rozcinając toń morza swoim dziobem. Ile razy człowiek staje na pokładzie takiej jednostki czuje się wyjątkowo. Może właśnie dlatego historia wojen morskich ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Zmagania o panowanie na morzu Autor: Maciej Franz
Tytuł: Burza nad Morzem Śródziemnym, t. 2, Zmagania o panowanie na morzu
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65652-74-4
Oprawa: twarda
Ilość stron: 372
Prezentowany tom podejmować będzie działania bojowe wrogich flot w okresie od połowy lipca 1940 roku do końca 1941 roku w odniesieniu do niektórych elementów trwającej rywalizacji o panowanie na Morzu Śródziemnym, a więc czas, gdy właśnie te walki morskie nabrały szczególnie intensywnego charakteru. Był to czas nie tylko starć pomiędzy flotą włoską i brytyjską, jak choćby bitwy koło Przylądka Passero, ale również coraz większej dominacji sił włoskich zwłaszcza we wschodniej części Morza Śródziemnego. Brytyjczycy odczuwali po klęsce ich francuskiego sojusznika coraz większe problemy na tym akwenie, dla których rozwiązaniem nie było ani utworzenie zespołu Force H w Gibraltarze, ani utrzymywanie aktywności sił śródziemnomorskich operujących z bazy w Aleksandrii.

Aerostaty Wielkiej Wojny  Autor: Tomasz Matuszak
Tytuł: O dominację w powietrzu… Aerostaty Wielkiej Wojny. Over air supremacy… Aerostats of the Great War
Miejsce wydania: Piotrków Trybunalski
Rok wydania: 2016
ISBN:  978-83-944309-3-1
Oprawa: twarda
Ilość stron: 137
Publikacja została przygotowana w oparciu o zbiory dr. Tomasza Matuszaka – archiwisty i historyka wojskowości. Stanowi ona zarazem swoiste pokłosie zainteresowań badawczych autora. Opracowanie ma za zadanie przybliżyć dzieje aeronautyki od jej legendarnych początków po kres Wielkiej Wojny – rok 1918. Książka ta tematycznie wpisuje się również w upamiętnienie przypadających w latach 2014-2018 obchodów stulecia I wojny światowej, ukazując jej dzieje zarówno z perspektywy historii aeronautyki, jak i źródeł historycznych w postaci ponad setki fotografii, kart pocztowych i rysunków. Bogato ilustrowane wydawnictwo opatrzone zostało zarówno obszernym komentarzem historycznym, jak i aparatem naukowym (przypisy, bibliografia, indeksy). Spis treści, wprowadzenie oraz podpisy do ilustracji opracowane zostały w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

18 Dywizja Piechoty Autor: Bartosz Zakrzewski
Tytuł: 18 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN:  978-83-754341-5-6
Oprawa: miękka
Ilość stron: 575
Publikacja dotyczy 18 „żelaznej”, białostockiej Dywizji Piechoty, która doczekała się odrębnego opracowania monograficznego, gdyż była jedną z najlepszych dywizji Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919–1921 r. Jej szlak bojowy biegł przez Podole, Wołyń, Północne Mazowsze, ponownie Wołyń i Polesie. W pracy odtworzono dzieje 18 DP: jej rodowód, skład, struktury organizacyjne, scharakteryzowano dowódców, opisano bitwy stoczone z oddziałami sowieckimi. Ta merytoryczna i metodologiczna praca wnosi nowe pierwiastki poznawcze w zakresie działania 18 DP w obszarze strategicznym, operacyjnym i taktycznym oraz wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie wojskowym. W książce po raz pierwszy zaprezentowano też życiorysy zapomnianych dowódców dywizji: pogromcy Budionnego gen. Franciszka Kralička-Krajowskiego, gen. Franciszka Adama Arciszewskiego i innych dowódców niższych szczebli.

Stanislawow i Ziemia Stanislawowska
Autor: Praca zbiorowa pod red. Mariusza Kardasa, Adama A. Ostanka i Piotra Semkowa
Tytuł: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość - Bezpieczeństwo - Społeczeństwo - Kultura
Miejsce wydania: Warszawa - Stanisławów
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-946257-0-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 238
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów, w których autorzy starali się przybliżyć problematykę związaną z różnymi aspektami życia codziennego Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej w okresie międzywojennym. Są wśród nich zarówno te, odnoszące się do kultury, polityki i życia codziennego mieszkańców, jak również sprawy związane z bezpieczeństwem miasta i regionu oraz kwestiami wojen i wojskowości.

Studia z Dziejw Wojskowosci t.V Autorzy: Praca zbiorowa
Tytuł: Studia z Dziejów Wojskowości (tom V)
Wydawnictwo: Muzeum Wojska w Białymstoku
Miejsce wydania: Białystok
Rok wydania: 2016
ISSN: 2299-3916
Oprawa: miękka
Ilość stron: 286
"Studia z Dziejów Wojskowości", to pismo, które w 2012 roku zastąpiło ukazujące się  w latach 1954-2009 "Studia i Materiały do Historii Wojskowości". Kolejny, piąty już tom, zawiera materiały z sympozjum "Historiografia, Publicystyka i Mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki". Wzbogaca go także wiele innych, ciekawych artykułów.

Wolyn 1939 Autor: Wojciech Włodarkiewicz
Tytuł: Wołyń 1939
Wydawnictwo: Bellona
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-11-14269-5
Oprawa: miękka
Ilość stron: 260
Wołyń odgrywał ważną rolę w systemie militarnym Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym oraz w kampanii polskiej 1939 roku. Publikacja charakteryzuje m.in. województwo wołyńskie i jego znaczenie w polskich planach operacyjnych „Wschód” i „Zachód”, przebieg mobilizacji Wojska Polskiego, działalność na Wołyniu ewakuowanych polskich naczelnych władz państwowych i wojskowych, przebieg działań zaczepnych 5 Armii Frontu Ukraińskiego, walki KOP, w tym pułku „Sarny” w obronie granicy państwowej na jej wołyńskim odcinku oraz wycofywanie grupy Korpusu Ochrony Pogranicza i walki z ukraińską dywersją oraz z Armią Czerwoną. Szczególnie istotne jest obszerne odtworzenie walk Wojska Polskiego w województwie wołyńskim po agresji ZSRR, stoczonych mimo zaskoczenia i zamieszania rozkazodawczego oraz przewagi związków taktycznych 5 Armii. Atutem publikacji jest również szeroki zakres kwerend archiwalnych, przeprowadzonych w placówkach polskich i zagranicznych, w tym w ukraińskich.

O zolnierskich powinnosciach t.1
Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drzewieckiego
Tytuł: O żołnierskich powinnościach, t. 1, Na fundamencie historii i tradycji
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65495-77-8
Oprawa: twarda
Ilość stron: 402
Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część szkiców, studiów i materiałów powstałych z racji zbliżającego się XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Zamysłem Organizatorów było, aby przygotowywane teksty ukazały się przed Forum, co umożliwi wszystkim uczestnikom zapoznanie się z poszczególnymi materiałami. To z kolei znacząco ułatwi dyskusję wokół poszczególnych wątków tematu przewodniego Forum, które dotyczy żołnierskich powinności.
O zolnierskich powinnosciach t.2
Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Mariusza Kardasa
Tytuł: O żołnierskich powinnościach, t. 2, Tym, co polskość zachowali i o nią walczyli
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65495-77-5
Oprawa: twarda
Ilość stron: 534
Niniejsza publikacja stanowi drugą część szkiców, studiów i materiałów powstałych z racji zbliżającego się XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Zamysłem Organizatorów było, aby przygotowywane teksty ukazały się przed Forum, co umożliwi wszystkim uczestnikom zapoznanie się z poszczególnymi materiałami. To z kolei znacząco ułatwi dyskusję wokół poszczególnych wątków tematu przewodniego Forum, które dotyczy żołnierskich powinności.
O zolnierskich powinnosciach t.3

Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drzewieckiego
Tytuł: O żołnierskich powinnościach, t. 3, Na krętych drogach żołnierskich losów
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65495-79-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 512
Niniejsza publikacja stanowi trzecią część szkiców, studiów i materiałów powstałych z racji zbliżającego się XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Zamysłem Organizatorów było, aby przygotowywane teksty ukazały się przed Forum, co umożliwi wszystkim uczestnikom zapoznanie się z poszczególnymi materiałami. To z kolei znacząco ułatwi dyskusję wokół poszczególnych wątków tematu przewodniego Forum, które dotyczy żołnierskich powinności.

O zolnierskich powinnosciach t.41

Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drzewieckiego
Tytuł: O żołnierskich powinnościach, t. 3, Między powołaniem a świadomym wyborem. Suplement
Wydawnictwo: Napoleon V
Miejsce wydania: Oświęcim
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65746-31-3
Oprawa: twarda
Ilość stron: 232
Publikacja stanowi czwarty tom materiałów poświęconych tematyce powinności żołnierskich. W przeciwieństwie do trzech wcześniejszych, została wydanu już po XIII Forum. Znajdują się w nim zarówno artykuły, które nie znalazły się z różnych wzgledów we wcześniejszych tomach, jak również stenogramy rozmów, jakie toczyły się na poszczególnych panelach.

Polish battles Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Jasińskiego i Wojciecha Włodarkiewicza
Tytuł: Polish battles and campaigns in 13th - 19th centuries
Wydawnictwo: WCEO i SHW
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65409-12-6
Oprawa: miękka
Ilość stron: 188
Publikacja anglojęzyczna przybliżająca w sposób przystępny najważniejsze polskie bitwy i kampanie wojenne, prowadzone w okresie od XIII do XIX wieku. Książka skierowana jest przede wszystkim do odbiorców zagranicznych. Celem głównym, jaki przyświecał pomysłodawcom i autorom publikacji, była popularyzacja wiedzy o dokonaniach oręża polskiego na przestrzeni dziejów. Pracę wzbogacają liczne mapy ilustrujące przebieg omawianych działań.
Istnieje możliwość nieodpłatnego pobrania i rozpowszechniania publikacji. W celu pobrania książki w formacie 'pdf' naciśnij tutaj a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Bep wewn woj stanislawowskiego