Studyjne podróże historycznne są niewątpliwie ważnym elementem działalności naukowo-badawczej każdego historyka. Szczegółną rolę odgrywają one w pracach historyków wojskowości. Służą bowiem konfrontacji wyników badań naukowych z rzeczywistymi warunkami w terenie, tam, gdzie poszczególne wydarzenia miały miejsce.

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości od samego początku podkreślało istotną rolę podróży historyczno-wojskowych we właściwym procesie poznania. Z tego względu członkowie SHW, w miarę możliwości, występują z inicjatywami organizacji podróży historyczno-wojskowych, które organizowane są przy współudziale różnych instytucji. Kierunki podróży są różne i często wykraczają poza terytorium Rzeczypospolitej w obecnych granicach.

W celu zapoznania się z poszczególnymi podróżami, proszę wybrać jedną z nich.