Ksztaltowanie sie sluzb Autor: Jeremiasz Ślipiec
Tytuł: Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa lat 1921–1927
Wydawnictwo: AON w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7523-157-1
Oprawa: miękka
Ilość stron: 552
Opracowanie przybliża kształtowanie oraz główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w latach 1921–1927. Obejmuje okres od przejścia sił zbrojnych na struktury pokojowe do momentu, gdy wprowadzono doprecyzowane zasady funkcjonowania służb na stopie pokojowej. W związku ze skoncentrowaniem się autora na okresie pokojowego funkcjonowania służb, kwestie odnoszące się do ich działania na stopie wojennej są tylko wzmiankowane. W pracy omówiono łącznie 25 rodzajów służb funkcjonujących w WP w latach 1921–1927, z wyłączeniem Marynarki Wojennej i formacji granicznych. Autor za cel badań postawił sobie dokonanie rekonstrukcji funkcjonowania służb i wyodrębnienie na jej podstawie głównych zmian strukturalnych, kompetencyjno-zadaniowych oraz ich zasadniczych kierunków działalności.

Polesie 1939  Autor: Wojciech Włodarkiewicz
Tytuł: Polesie 1939
Wydawnictwo: Bellona
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-1112-117-1
Oprawa: miękka
Ilość stron: 314
Publikacja kompleksowo ukazuje przebieg działań zbrojnych toczących się na Polesiu – zarówno miedzy jednostkami WP i Wehrmachtem, jak wojsk polskich i Armii Czerwonej. Autor nie tylko skupił się wyłacznie na walkach najbardziej znanych typu obrona Brześcia czy bitwa pod Kobryniem, ale ukazuje także mało znane, ale niezwykle interesujące działania militarne oddziałów KOP na Polesiu od momentu agresji ZSRR na Polskę, nie tylko ograniczając się do przedstawienia walk grupy KOP gen. Orlik-Ruckemanna.

Poludniowe Podlasie Autor: Rafał Roguski
Tytuł: Południowe Podlasie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939
Wydawnictwo: NERITON
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7543-174-2
Oprawa: miękka
Ilość stron: 288
W książce przedstawiono system obrony II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz usytuowanie w nim Południowego Podlasia, z uwzględnieniem przemysłu i komunikacji, sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej i militarnej regionu w latach 1918-1921 wraz z dyslokacją jednostek wojskowych. Kolejne problemy omawiane przez Autora to funkcjonowanie systemu obronnego w latach 1926-1935, przygotowania obronne w latach 1935-1939 oraz mobilizacja i rozwinięcie jednostek wojskowych w rejonach koncentracji i ich udział w wojnie obronnej 1939 roku.