Władze
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
wybrane na
III Walnym Zebraniu 16 maja 2015 roku
oraz w wyborach uzupełniających na IV Walnym Zebraniu 3 czerwca 2017 roku

Zarząd Główny
Prezes – Tadeusz Panecki
Zastępca prezesa – Piotr Matusak
Zastępca prezesa – Janusz Gmitruk
Sekretarz – Wojciech Włodarkiewicz
Skarbnik – Bartosz Zakrzewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Drzewiecki
Marek Dutkiewicz
Tomasz Kośmider
Wiesław Bolesław Łach
Mirosław Nagielski
Adam Ostanek
Józef Smoliński
Janusz Wojtasik

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Zygmunt Matuszak
Zastępca przewodniczącego – Krzysztof Komorowski
Sekretarz – Mariusz Stangreciuk

Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Tadeusz Kmiecik
Sekretarz – Danuta Kisielewicz
Członek – Jerzy Prochwicz