Forum

Tytuł

I

I Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, red. B. Miśkiewicz, Poznań 1995.

II

Tradycje służby historycznej w Wojsku Polskim. II Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Warszawa 19 grudzień 1995, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1996.

III

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce. III Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, red. W. Rezmer, Z. Karpus, Toruń 1997.

IV

IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Koszalin 16 XII 1998, red. B. Polak, Koszalin 1999.

V


Współczesne dylematy polskiej historii wojskowości. V Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Gdynia 9-10 XII 1999, red. J. Przybylski, B. Zalewski, Gdynia 2000.

VI


Polska historiografia wojskowa: stan badań i perspektywy rozwoju. VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. H. Stańczyk, Toruń 2001.

VII

Źródła w badaniach historii wojskowej. VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. K. Pindel, Toruń 2004.

VIII

Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2006.

IX

Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. W.B. Łach, Olsztyn 2008.

X

Studia nad metodologią nauki historyczno-wojskowej: X Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości "Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych", Poznań, 17-18 września 2010, red. B. Miśkiewicz, Poznań 2010.

XI


Mity i legendy w polskiej historii wojskowości. Materiały XI Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości Kielce, 29-30 czerwca 2012, t. 1-2, red. W. Caban, J. Smoliński, Kielce 2014.

XII


Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, red. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2014.
Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, Oświęcim 2015.

XIII

O żołnierskich powinnościach, t. 1, Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016.
O żołnierskich powinnościach, t. 2, Tym co polskość zachowali i o nią walczyli, red. M. Kardas, Oświęcim 2016.
O żołnierskich powinnościach
, t. 3, Na krętych drogach żołnierskich losów, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016.
O żołnierskich powinnościach, t. 4, Suplement, red. M. Kardas, Oświęcim 2016.

XIV

Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, red. T. Panecki, J. Smoliński, Warszawa 2019.