1. W wykonaniu uchwały Walnego Zebrania SHW z dn. 16 maja 2015 r. oraz uchwały Zarządu Głównego SHW z dn. 27 listopada 2015 roku wprowadzona została roczna składka członkowska SHW w wysokości 60 .
  2. Studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich korzystają z ulgi 50 % w opłacaniu składki, uiszczając opłatę 30 zł. Osoby korzystające z tej ulgi są zobowiązane do zawiadomienia Skarbnika SHW w wypadku zmiany swojego statusu.
  3. Składki za dany rok należy wpłacać na konto SHW nr: 29 1090 1694 0000 0001 3178 8884 (Bank Zachodni WBK).
  4. Dwuletnie zaległości w płaceniu składek są podstawą do sformułowania wniosku Skarbnika SHW, skierowanego do Zarządu Głównego SHW, o skreślenie z listy członków.
W celu pobrania druków opłat lub skopiowania danych niezbędnych do przelewu w bankowości internetowej kliknij tutaj.