Podole

Podole

W dniach 15-18 czerwca 2006 roku miała miejsce kolejna podróż historyczno-wojskowa członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, będących jednoczesnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi kilku uczelni w Polsce. Współorganizatorami wyjazdu były: Redakcja Czasopism Wojskowych, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Instytut Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W podróży, tradycyjnie już, uczestniczyli habilitanci i doktoranci seminariów prowadzonych przez prof. dr. hab. Czesława Grzelaka i prof. dr. hab. Henryka Stańczyka.

Tematem podróży było Podole w dziejach militarnych Rzeczypospolitej. W celu realizaxcji tematu zaplanowano zapoznanie się z historią Podola oraz jego znaczeniem w dziejach I i II Rzeczypospolitej, zapoznanie się z charakterystyką wojskowo-geograficzną i znaczeniem militarnym Podola w polskich planach wojennych 1921-1939, omówienie działań militarnych na Podolu w dziejach Polski, uzupełnienie wiedzy, problemów badawczych i skonfrontowanie w terenie probelamtyki podejmowanej w pracach naukowych przez uczestników seminariów. Istotnym elementem było także poznanie zabytów kultury materialnej Podola.

Po wyjeździe z Warszawy, 15 czerwca, udano się w kierunku granicy i dalej, omijajac Lwów, w kierunku Tarnopola, gdzie w okolicach miasta miał miejsce nocleg. Kolejny dzień podróży obejmował zwiedzanie Tarnopola i Zbaraża, skąd powrócono do na nocleg pod Tarnopol. Drugiego dnia zapoznano się z zabytkami i pozostałościami fortyfikacji Trembowli, Czortkowa, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Czerniowiec oraz Kołomyi, gdzie miał miejsce kolejny nocleg. Ostatniego dnia udano się do Stanisławowa, Stryja, Drohobycz i Sambora, które zwiedzono, skąd przez Przemyśl powrócono do Warszawy.

W 2006 roku, nakładem Redakcji Czasopism Wojskowych, ukazała się publikacja stanowiąca zbiór referatów przygotowanych i wygłoszonych podczas podróży przez uczestników. W celu zapoznania się ze spiseem treści publikacji, proszę kliknąć na miniaturkę okładki.