Zygmunt Matuszak

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 25 maja br. na wieczną wartę odszedł jeden z niezwykle zasłużonych członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości płk prof. dr hab. Zygmunt Maruszak. Wybitny oficer, ceniony historyk, autor szeregu prac naukowych z zakresu wojskoznawstwa i nie tylko. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przez wiele lat związany z Akademią Obrony Narodowej. Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny piotrkowskiej filii Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W latach 2006–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, natomiast w latach 2008–2012 dziekana tego wydziału. W latach 2012–2016 prorektor ds. piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odszedł od nas jednak przede wszystkim wspaniały Człowiek – zawsze uśmiechnięty, życzliwy oraz nie odmawiający nigdy i nikomu wsparcia.

Cześć Jego Pamięci!

Roza
Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 w Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Nawiedzenia NMP w Roprzy, ul. Rynek Piastowski 23.

 

XII Sympozjum Historyczny Rozwoj Konstrukcji Pojazdow

W dniu 24 maja 2019 r.  w godz. 10:00 – 16:00 Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej XII ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będą „Polskie osiągnięcia techniczne w przededniu II wojny światowej”. Sympozjum wpisane jest w program wydarzeń organizowanych w Politechnice Warszawskiej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wśród prelegentów będą m.in. członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości:

dr hab. Andrzej Olejko i dr Bartosz Zakrzewski.

Więcej szczegółów na temat całego wydarzanie znajdą Państwo klikając tutaj.

   
Spotkanie oplatkowe 2018 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
oraz
Organizacje naukowe i kulturalne działające przy przy Muzeum

uprzejmie zapraszają
na

Spotkanie Opłatkowe

połączone z otworzeniem wystawy:
"Zimowe krajobrazy" w fotografii Wojciecha Noworyty


Uroczystość odbędzie się w siedzibie Muzeum (Warszawa, al. Wilanowska 204)
20 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

W programie przewidziane jest wspólne kolędowanie, opłatek oraz mikołajkowy prezent :-)

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości mamy zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie, Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

 

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania – prof. dr hab. Tadeusz Panecki.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór prezydium zebrania (sekretarza i członków).
 5. Przyjęcie porządku i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie Prezesa z działalności SHW w latach 2015–2019.
 9. Sprawozdania: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu SHW.
 11. Przedstawienie propozycji programowych i budżetu – prof. dr hab. T. Panecki.
 12. Dyskusja.
 13. Wybór władz Stowarzyszenia:
 • członków Zarządu SHW, następnie zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Koleżeńskiego,
 • innych komisji problemowych określonych statutem.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa.
 5. Zakończenie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 czerwca br. oraz liczymy na niezawodny udział.

 

Sekretarz

Prezes

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

prof. dr hab. Tadeusz Panecki

 

21 22 09 2018 0000

W dniach 21-22 września br., w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się XIV Forum Historyków Wojskowości. Wydarzenie to, organizowane cyklicznie co drugi rok przy wsparciu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, wpisało się już w kalendarz stałych wydarzeń naukowych wśród badaczy dziejów historii wojskowości od czasów najdawniejszych, po współczesne.

Uroczyste otwarcie Forum nastąpiło w piątek, 21 września o godz. 11.00. Dokonał go prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki wraz z Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – dr. Januszem Gmitrukiem. Po powitaniach przemówieniach, zgodnie z tradycją, wręczono wyróżnienia.

Za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce Medalem „Historia – Militaris – Polonica” uhonorowani zostali:

 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer
 • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
 • dr Janusz Gmitruk

Za znaczące osiągnięcia naukowe w okresie ostatnich dwóch w kontekście badań nad historią wojskowości wyróżniono Dyplomem Stowarzyszenia Historyków Wojskowości następujące osoby:

 • dr hab. Andrzej Drzewiecki – za pracę habilitacyjną pt. Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa
 • dr Agnieszka Jędrzejewska – za pracę doktorską pt. Generał brygady Józef Olszyna-Wilczyński 1890-1939
 • dr Andrzej A. Majewski – za pracę doktorską pt. Działalność polityczno-wojskowa Aleksandra Hilarego Połubińskiego
 • mgr Paulina Tompa – za pracę magisterską pt. Krystyna Skarbek i SOE
 • mgr Dawid Kołbuc – za pracę magisterką pt. Generał Władysław Sikorski wobec problemu formowania Armii Polskiej w ZSRR

Na zakończenie tej części Forum Sekretarz Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, płk rez. dr Henryk Czyżyk wręczył prof. Tadeuszowi Paneckiemu oraz dr. Januszowi Gmitrukowi okolicznościowy medal wybity z racji odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”. Nowym członkom Stowarzyszenia wręczono w tej części legitymacje.

O godz. 11.30 rozpoczęły się obrady plenarne, które trwały do godz. 15.30. Wygłoszono podczas nich siedem referatów w sposób przekrojowy odnoszących się do tematu przewodniego Forum jakim było hasło: Historia wojskowości a polityka. Wszystkie one wzbudziły duże zainteresowanie słuchających o czym świadczyć mogą choćby dyskusje, które prowadzono w dwóch turach i których czas przekroczył założenia planowe.

W godz. 16.00-18.00 rozpoczęto obrady w trzech sekcjach, które kontynuowano w dniu kolejnym w godz. 9.00-12.00. Łącznie swoje referaty wygłosiło w sekcjach nieco ponad 40 osób. Podejmowana tematyka była różnorodna (wg ustalonych sekcji) i również wzbudziła zainteresowanie o czym świadczyć może fakt przekroczenia czasu przewidzianego na dyskusje wokół omawianych zagadnień.

W sobotę 22 września, o godz. 12.00, zamknięto prace sekcji i przystąpiono do obrad wspólnych, gdzie moderatorzy poszczególnych sekcji złożyli sprawozdania. O godz. 12.30 całość XIV Forum Historyków Wojskowości podsumował prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki, po czym nastąpiło oficjalne zamknięcie Forum.