Gorzki smak zwyciestwa

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

 z a p r a s z a j ą

na konferencję naukową z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej:

GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ

8-9 MAJA 2020 r.

8 maja – Muzeum Niepodległości

9 maja – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

KOMITET NAUKOWY

dr Janusz GMITRUK – Dyrektor MHPRL
prof. Tadeusz PANECKI – Prezes Zarządu SHW
dr Tadeusz SKOCZEK – Dyrektor MN

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

prof. Wojciech Włodarkiewicz Polska – pierwsza ofiara dwóch agresorów i założyciel koalicji antyhitlerowskiej
prof. Krzysztof KomorowskiPolskie Państwo Podziemne – bilans polityczno-wojskowy
prof. Józef Smoliński U boku sojuszników zachodnich – rząd i wojsko – bilans dokonań
prof. Henryk StańczykWojsko Polskie na froncie wschodnim
prof. Tadeusz PaneckiWielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej – nadzieje i rzeczywistość
prof. Andrzej Lech Straty ludności
prof. Piotr Matusak Zniszczenia i straty ekonomiczne
dr Tadeusz Skoczek Straty w polskiej kulturze
prof. Jerzy Zalewski Wyzwolenie czy zniewolenie – perspektywa ocen
prof. Marek Kornat Rok 1945 z niespełnionych nadziei w ocenie współczesnych
dr Janusz GmitrukBilans polityczny i zbrojny ludowców w latach II wojny światowej
prof. Tadeusz Dubicki Wywiad polski i jego wkład w zwycięstwo
dr Jerzy Radomski Polskie Siły Zbrojne na zachodzie – sprawa powrotu
dr Ryszard Miazek Żołnierze wyklęci i mit III wojny światowej
dr Beata Michalec Walka o dobra kultury- Polscy obrońcy skarbów prof. Stanisław Lorentz i prof. Jan Zachwatowicz
mgr Jan Engelgard – Walka, przetrwanie czy legalna aktywność – postawy ludzi obozu narodowego wobec końca II wojny światowej wojny
mgr Krzysztof BąkałaBilans strat poniesionych przez naukę polską w wyniku sowieckich działań podczas II wojny światowej

   
Komunikat nadzwyczajny!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zaplanowane na 17-18 czerwca br. Forum Historyków Wojskowości zostaje przesunięte w czasie. Nowy, dokładny termin, zostanie wyznaczony w sytuacji zmniejszenia się obostrzeń oraz ryzyka zachorowania. Wstępnie zakładamy, że będzie to jesień br. Z powyższego względu zgłoszone dotychczas tematy wystąpień, wpłacone środki finansowe itp. pozostają w dyspozycji Organizatorów - wszystkie one będą wykorzystane w momencie uruchomienia dalszych procedur organizacyjnych. Osoby, które dokonały już rezerwacji miejsc noclegowych, prosimy o ich odwołanie. Prezentujemy także treść listu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XV Forum Historyków Wojskowości – prof. dr. hab. Janusza Zuziaka (tutaj).
Spotkanie oplatkowe 2019

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

Mazowieckie Towarzystwo Naukowe

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta

uprzejmie zapraszają
na

Spotkanie Opłatkowe


Uroczystość odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 14:00

w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Warszawa, al. Wilanowska 204

   
W dniu 17 stycznia br. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
  1. Organizacja Forum Historyków Wojskowości w 2020 r.
  2. Sytuacja finansowa SHW.
  3. Przyjęcie planu pracy na 2020 r.
  4. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcia nowych członków do SHW
Ad. 1
Tegoroczne XV Forum Historyków Wojskowości, zgodnie z szeregiem wcześniejszych ustaleń, zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie – jak to jest już w tradycji – przez Uniwersytet oraz Stowarzyszenie. Tematem rozmów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu SHW były zaproponowane temat przewodni oraz terminy organizacji. Jednogłośnie przyjęto, że tematem przewodnim Forum będzie: Polska historia wojskowa. Stan i perspektywy. Przyjęto, że najbliższe Forum w swym kształcie stanowić będzie powrót do dawnej formy, która dawała pełen przegląd prowadzonych badań w poszczególnych ośrodkach naukowych zajmujących się historią wojskową. Względem terminu, odniesiono się do kilku zaproponowanych dat. Informacje dotyczące tej kwestii oraz zagadnienia ostatecznego kształtu zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem komunikatów, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zdecydowano także, że w skład Komitetu Organizacyjnego – jako osoby pełniącej rolę łącznika pomiędzy środowiskiem częstochowskim a Zarządem SHW – wejdzie sekretarz Stworzyszenia – dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT. Kolejne posiedzenie Zarządu, gdzie omawiany będzie bieżący stan przygotowań do Forum odbędzie się w marcu. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości członkom Zarządu.

Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz Zakrzewski przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia wraz z budżetem za 2019 rok. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek przez część Członków. Mimo pewnej poprawy w tym zakresie w porównaniu z latami ubiegłymi, stan wpłat jest nadal niezadawalający. Przypomniano, że dwuletnie zaległości w płaceniu składek skutkują automatycznym skreśleniem z listy członków SHW (Statut: § 15, ustęp 1, pkt. 1). Podjęto równolegle decyzję, aby te publikacje, które finansowane bądź współfinansowane są przez SHW i dla Członków SHW dostępne są bezpłatnie, były wydawane Członkom Stowarzyszenia po weryfikacji stanu opłaconych składek.

Ad. 3
W planach działalności Stowarzyszenia na rok bieżący jest także organizacja konferencji naukowych oraz włączanie się w przedsięwzięcia naukowe przygotowywane przez instytucje nauki i kultury. W dniach 8-9 maja br., wspólnie z Muzeum Niepodległości odbędzie się konferencja pt. Gorzki smak zwycięstwa. Polski bilans II wojny światowej. Szczegóły dotyczące konferencji zostaną podane wkrótce. Stowarzyszenie przyłącza się także do organizacji uroczystości związanych z przypadającą w czerwcu br. 80. rocznicą internowania w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się 16 czerwca br. w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Szczegóły i w tym wypadku zostaną podane do wiadomości w momencie ostatecznego ustalenia programu.

Ad. 4
Tradycyjnie już, przy okazji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, rozpatrywane były wnioski o przyjęcie w poczet członków SHW kandydatów, jacy przesłali deklaracje zgłoszeniowe. Podczas bieżącego posiedzenia rozpatrywano dwa wnioski – złożone przez dr. Marcina Mielnika oraz Krzysztofa Drozdowskiego. Obydwa wnioski, po przedstawieniu krótkich biogramów kandydatów oraz rekomendacji, zostały przyjęte jednomyślnie.
Od Wersalu do Poczdamu

W dniach 4-5 października 2019 roku w salach Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukową pt. Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski. Organizatorami konferencji były Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. W konferencji udział wzięli zarówno naukowcy (jako prelegenci), historycy nie związani ze środowiskiem akademickim oraz historycy amatorzy, interesujący się historią najnowszą Polski. Wszystie wygłoszone referaty wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyć mogą długie debraty wokół kolejnych z poruszanych problemów. Aktywny udział brali w nich wszyscy uczestnicący w konferencji. Pierwszego dnia obradowano w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po obradach i dyskusji wszyscy goście mieli możliwość zwiedzania nowej wystawy. Drugiego dnia obradowano na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Konferencję zakończyła dyskusja w której przebrzmiały również pomysły i tematy, które sugerowano, aby poruszyć przy okazji kolejnych konferencji.