XV FHW Komunikat ws Forum 23 X 2020 Szanowni Państwo!
Od dłuższego czasu mieliśmy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie poprawie, co z uwzględnieniem pewnych rygorów bezpieczeństwa umożliwi organizację XV Forum Historyków Wojskowości. Aktualnie obserwujemy wszyscy zdecydowane pogorszenie się sytuacji, w związku z czym organizacja Forum jest nadal niemożliwa. W związku z powyższym organizatorzy Forum (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczo im. Jana Długosza w Częstochowie) w porozumieniu z Zarządem SHW przygotowali specjalny Komunikat, który stanowi - mimo bieżącej sytuacji - pewien krok do przodu w sprawach związanych z Forum.
Z pełną treścią Komunikatu mogą się Państwo zapoznać klikając na znajdujący się po lewej stronie fragment komunikatu.
   
Piotr Matusak

Non omnis moriar… Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

W nocy z 6 na 7 czerwca, w wieku 79 lat, zmarł prof. dr hab. Piotr Matusak – historyk, wieloletni nauczyciel akademicki, w latach 1993–1999 dyrektor Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, w latach 1999–2003 dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach, w latach 1999–2012 prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, od 2003 roku do chwili obecnej prezes Stowarzyszenia Dom Polski "Sarmacja". W 2003 roku współtworzył Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, stając na czele władz tymczasowych. W latach 2006–2015 prezes, a od 2015 roku wiceprezes naszego Stowarzyszenia. Do ostatnich chwil życia aktywny naukowo, pełen pasji i pomysłów na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Twoje zasługi dla nauki polskiej oraz szereg innych osiągnięć, jak również olbrzymia życzliwość wobec ludzi powodują, że na zawsze będziesz między nami. Będzie nam Ciebie jednak brakowało fizycznie – Drogi Profesorze i Przyjacielu.

RozaUroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15 czerwca o godz. 11:50 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (tzw. Kościół Murowany) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przy ul. Wincentego 81. Jadąc autem od centrum miasta, kościół znajduje się po lewej stronie za Domem Pogrzebowym "Styks", korzystając z komunikacji miejskiej i wysiadając na przystanku Cm. Bródnowski 02 należy się cofnąć w kierunku przyjazdu o ok. 100 m).

Dojazd do kościoła autobusami komunikacji miejskiej:
  • Z Dworca Warszawa Centralna: 160 - z przystanku Dworzec Centralny 23 (czas jazdy: 31 minut)
  • Z Dworca Warszawa Wschodnia: 120 - z przystanku Warszawa Wschodnia (Kijowska) 05 (czas jazdy: 21 minut); 156 - z przystanku Warszawa Wschodnia (Kijowska) 06 (czas jazdy: 18 minut); 169 - z przystanku Warszawa Wschodnia (Kijowska) 07 (czas jazdy: 13 minut)
  • Z Dworca Warszawa Gdańska: 500 - z przystanku Dworzec Gdański 04 (czas jazdy: 5 minut)
W każdym przypadku należy wysiąść na przystanku Cm. Bródnowski 02. Powrót tymi samymi autobusami z przystanku Cm. Bródnowski 01.

Komunikat nadzwyczajny!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zaplanowane na 17-18 czerwca br. Forum Historyków Wojskowości zostaje przesunięte w czasie. Nowy, dokładny termin, zostanie wyznaczony w sytuacji zmniejszenia się obostrzeń oraz ryzyka zachorowania. Wstępnie zakładamy, że będzie to jesień br. Z powyższego względu zgłoszone dotychczas tematy wystąpień, wpłacone środki finansowe itp. pozostają w dyspozycji Organizatorów - wszystkie one będą wykorzystane w momencie uruchomienia dalszych procedur organizacyjnych. Osoby, które dokonały już rezerwacji miejsc noclegowych, prosimy o ich odwołanie. Prezentujemy także treść listu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XV Forum Historyków Wojskowości – prof. dr. hab. Janusza Zuziaka (tutaj).
Gorzki smak zwyciestwa

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

 z a p r a s z a j ą

na konferencję naukową z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej:

GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ

8-9 MAJA 2020 r.

8 maja – Muzeum Niepodległości

9 maja – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

KOMITET NAUKOWY

dr Janusz GMITRUK – Dyrektor MHPRL
prof. Tadeusz PANECKI – Prezes Zarządu SHW
dr Tadeusz SKOCZEK – Dyrektor MN

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

prof. Wojciech Włodarkiewicz Polska – pierwsza ofiara dwóch agresorów i założyciel koalicji antyhitlerowskiej
prof. Krzysztof KomorowskiPolskie Państwo Podziemne – bilans polityczno-wojskowy
prof. Józef Smoliński U boku sojuszników zachodnich – rząd i wojsko – bilans dokonań
prof. Henryk StańczykWojsko Polskie na froncie wschodnim
prof. Tadeusz PaneckiWielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej – nadzieje i rzeczywistość
prof. Andrzej Lech Straty ludności
prof. Piotr Matusak Zniszczenia i straty ekonomiczne
dr Tadeusz Skoczek Straty w polskiej kulturze
prof. Jerzy Zalewski Wyzwolenie czy zniewolenie – perspektywa ocen
prof. Marek Kornat Rok 1945 z niespełnionych nadziei w ocenie współczesnych
dr Janusz GmitrukBilans polityczny i zbrojny ludowców w latach II wojny światowej
prof. Tadeusz Dubicki Wywiad polski i jego wkład w zwycięstwo
dr Jerzy Radomski Polskie Siły Zbrojne na zachodzie – sprawa powrotu
dr Ryszard Miazek Żołnierze wyklęci i mit III wojny światowej
dr Beata Michalec Walka o dobra kultury- Polscy obrońcy skarbów prof. Stanisław Lorentz i prof. Jan Zachwatowicz
mgr Jan Engelgard – Walka, przetrwanie czy legalna aktywność – postawy ludzi obozu narodowego wobec końca II wojny światowej wojny
mgr Krzysztof BąkałaBilans strat poniesionych przez naukę polską w wyniku sowieckich działań podczas II wojny światowej

   
W dniu 17 stycznia br. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
  1. Organizacja Forum Historyków Wojskowości w 2020 r.
  2. Sytuacja finansowa SHW.
  3. Przyjęcie planu pracy na 2020 r.
  4. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcia nowych członków do SHW
Ad. 1
Tegoroczne XV Forum Historyków Wojskowości, zgodnie z szeregiem wcześniejszych ustaleń, zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie – jak to jest już w tradycji – przez Uniwersytet oraz Stowarzyszenie. Tematem rozmów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu SHW były zaproponowane temat przewodni oraz terminy organizacji. Jednogłośnie przyjęto, że tematem przewodnim Forum będzie: Polska historia wojskowa. Stan i perspektywy. Przyjęto, że najbliższe Forum w swym kształcie stanowić będzie powrót do dawnej formy, która dawała pełen przegląd prowadzonych badań w poszczególnych ośrodkach naukowych zajmujących się historią wojskową. Względem terminu, odniesiono się do kilku zaproponowanych dat. Informacje dotyczące tej kwestii oraz zagadnienia ostatecznego kształtu zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem komunikatów, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zdecydowano także, że w skład Komitetu Organizacyjnego – jako osoby pełniącej rolę łącznika pomiędzy środowiskiem częstochowskim a Zarządem SHW – wejdzie sekretarz Stworzyszenia – dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT. Kolejne posiedzenie Zarządu, gdzie omawiany będzie bieżący stan przygotowań do Forum odbędzie się w marcu. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości członkom Zarządu.

Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz Zakrzewski przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia wraz z budżetem za 2019 rok. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek przez część Członków. Mimo pewnej poprawy w tym zakresie w porównaniu z latami ubiegłymi, stan wpłat jest nadal niezadawalający. Przypomniano, że dwuletnie zaległości w płaceniu składek skutkują automatycznym skreśleniem z listy członków SHW (Statut: § 15, ustęp 1, pkt. 1). Podjęto równolegle decyzję, aby te publikacje, które finansowane bądź współfinansowane są przez SHW i dla Członków SHW dostępne są bezpłatnie, były wydawane Członkom Stowarzyszenia po weryfikacji stanu opłaconych składek.

Ad. 3
W planach działalności Stowarzyszenia na rok bieżący jest także organizacja konferencji naukowych oraz włączanie się w przedsięwzięcia naukowe przygotowywane przez instytucje nauki i kultury. W dniach 8-9 maja br., wspólnie z Muzeum Niepodległości odbędzie się konferencja pt. Gorzki smak zwycięstwa. Polski bilans II wojny światowej. Szczegóły dotyczące konferencji zostaną podane wkrótce. Stowarzyszenie przyłącza się także do organizacji uroczystości związanych z przypadającą w czerwcu br. 80. rocznicą internowania w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się 16 czerwca br. w gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Szczegóły i w tym wypadku zostaną podane do wiadomości w momencie ostatecznego ustalenia programu.

Ad. 4
Tradycyjnie już, przy okazji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, rozpatrywane były wnioski o przyjęcie w poczet członków SHW kandydatów, jacy przesłali deklaracje zgłoszeniowe. Podczas bieżącego posiedzenia rozpatrywano dwa wnioski – złożone przez dr. Marcina Mielnika oraz Krzysztofa Drozdowskiego. Obydwa wnioski, po przedstawieniu krótkich biogramów kandydatów oraz rekomendacji, zostały przyjęte jednomyślnie.