Wilenszczyzna

Wilenszczyzna Podróż historyczno-wojskowa na Wileńszczyznę miała miejsce w dniach 10-13 czerwca 2004 roku. Organizacją przedsiędsięwzięcia wsparły: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Dom Wojska Polskiego. W wyjeździe udział wzięli profesorowie, habilitanci i doktoranci seminariów prowadzonych przez kadrę Akademii Świętokrzyskiej w Piotrokowie Trybunalskim i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 

Po wyjeździe z Warszaw w godzinach porannych przystąpiono do prezentacji referatów, dojeżdżając do pierwszego punktu w programie, jakim były Sejny. Po zwiedzeniu zabytków w tym miasteczku oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem żołnierzy polskich poległych w bitwie niemeńskiej w 1920 roku, jak również pod krzyżem upamiętniających Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940-1941, udano się  do miejscowości Hołny Mejera, gdzie miał miejsce nocleg.

W dniu 11 czerwca, po przyjeździe do Wilna, uczestnicy wyjazdu udali się do Redakcji "Kuriera Wileńskiego". W ciągu dnia zwiedzano cmentarz na Rossie, gdzie złożono kwiaty na grobie gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz serce Marszałka. Po wizytcie na cementarzu przystąpiono do zwiedzania licznych kościołów wileńskich - św. Piotra i Pawła, św. Anny i katedry wileńskiej. Udano się także na Górę Trzech Krzyży i Wzgórze Giedymina po czym skierowano się do obiektów byłego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie służących obecnej wileńskiej Alma Mater. Kolejnego dnia kontynuowano zwiedzanie Wilna, skupiając się tym razem na licznie ocelałych obiektach służących Wojsku Polskiemu w okresie II RP. Jednocześnie zwiedzono Ostrą Bramę oraz kościoły św. Teresy i św. Kazimierza. W drodze powrotnej do domu, zwiedzono także połozone nieopodal Wilna, a zamieszkałe przez liczną społeczność karaimską - Troki. Stąd nastąpił bezpośredni wyjazd do Warszawy.

Po zakończonym wyjeździe wydana została publikacja prezentująca przygotowane na okoliczność podróży referaty. W celu zapoznania się ze spisem treści książki, proszę kliknąć na miniaturkę okładki.