Władze
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
wybrane na I Walnym Zebraniu 20 stycznia 2006 roku

Zarząd Główny
Prezes – Piotr Matusak
Zastępca prezesa – Tadeusz Panecki
Zastępca prezesa – Czesław Grzelak
Sekretarz – Wojciech Włodarkiewicz
Skarbnik – Janusz Gmitruk

Członkowie Zarządu
Danuta Kisielewicz
Zbigniew Pilarczyk
Mirosław Nagielski
Marek Dutkiewicz
Michał Klimecki
Bogdan Zalewski
Krzysztof Komorowski
Waldemar Rezmer

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Zbigniew Matuszczyk
Sekretarz –Andrzej Aksamitowski
Członek – Rafał Gozdalik

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Janusz Wojtasik
Zastępca przewodniczącego – Henryk Hermann
Sekretarz – Antoni Nawrocki