Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu SHW, członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które interesują się historią wojskowości, pragną aktywnie działać społecznie i wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność Stowarzyszenia. Krokiem niezbędnym do zgłoszenia chęci przynależności do Stowarzyszenia jest złożenie następujących dokumentów:
  1. Deklaracja członkowska
  2. Krótki życiorys
  3. Dwie fotografie (legitymacyjne)
Wypełnioną Deklarację wraz z życiorysem i fotografiami należy przedłożyć członkowi SHW, mającemu wystawić rekomendację Kandydata do Stowarzyszenia. Osoba rekomendująca, po zaopiniowaniu wniosku, przedkłada go wraz z pozostałymi dokumentami Zarządowi Stowarzyszenia, po czym Zarząd w drodze uchwały wydaje stosowną decyzję.

W celu pobrania Deklaracji członkowskiej kliknij tutaj.