Polesie Nowogrodczyzna

Polesie i Nowogrodczyzna Podróż historyczno-wojskowa na obszary dzisiejszej Białorusi zorganizowana została w dniach 21-25 maja 2008 roku. Współorganizatorami wyjazdu były: Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Dom Wojska Polskiego. Plan wyjazdu opracowali dr hab. Marek Dutkiewicz oraz dr Jerzy Prochwicz. Udział w podróży wzięli pracownicy naukowi Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) oraz habilitanci i doktoranci z seminariów prowadzonych przez prof. dr hab. Czesława Grzelaka i prof. dr hab. Henryka Stańczyka, z czego wiele osób było równolegle członkami SHW. Poza powyższymi, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele innych ośrodków akademickich prowadzących badania z historii wojskowości: prof. dr hab. Karol Olejnik z Poznania i prof. dr hab. Adam Dobroński z Białegostoku. Łącznie w wyjeździe brały udział 43 osoby.

W pierwszej kolejności, w dniu 21 maja oraz przed południem 22 maja zwiedzano Brześć wraz Twierdzą Brzeską. Następnie udano się do Pińska, gdzie zwiedzono m.in. katedrę oraz dawny port Flotylli Pińskiej. Późnym popołudniem udano się do Nowogródka, gdzie miał miejsce nocleg. Dzień 23 maja upłynął na zapoznaniu się z pozostałościami fortyfikacji na pododcinku granicy Darewo-Łabuzy (odcinek Baranowicze) oraz zwiedzaniu zamku w Mirze i Nieświerzu. Nocleg z 23 na 24 maja miał miejsce ponownie w Nowogródku. W dniu 24 maja zwiedzano Nowogródek, po czym wyjechano do Grodna, które zwiedzano przez większość dnia (starówka, zamek, muzeum, pozostałości synagogi). Wieczorem udano się do Sopoćkiń - obecnie przygranicznej miejscowości na Białorusi w której okolicach 22 września 1939 roku zamordowany został dowódca Okręgu Korpusu nr III, gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński wraz ze swym adiutantem, kpt. Mieczysławem Strzemeskim. W miejscowości zwiedzono kościół, pałac oraz udano się na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze września 1939 roku.

Po zakończonym wyjeździe ukazała się publikacja, stanowiąca zbiór referatów wygłoszonych przez poszczególnych uczestników podróży. W celu zapoznania się ze spisem treści, proszę kliknąć na miniaturkę okładki.