Modlin

Podróż historyczno-wojskowa do Kazunia i Twierdzy Modlin miała miejsce 18 maja 2010 roku. Współorganizowana była ona przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Wojskowe Biuro Badań Historycznych. W roli gospodarza terenu wystapił 2 Mazowiecki Pułk Saperów jak również Muzeum Twierdzy Modlin. Udział w podróży wzięli przede wszystkim habilitanci i doktoranci z seminarium prowadzonego w Akademii Obrony Narodowej, z których część była jednocześnie członkami Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Na terenie koszar 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu zwiedzono m.in. Salę Tradycji i część koszar. Władze Muzeum Twierdzy z kolei umożliwiły uczestnikom zwiedzenie nie tylko sal muzealnych i zdeponowanego sprzętu z epoki - bodaj największe wrażenie na uczestnikach zrobiły obiekty, które uległy zniszczeniu na skutek działań wojennych z września 1939 roku. Zwiedzono także zachowane fragmenty twiedzy, które jeszcze do niedawna służyły jako koszary. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu odwiedzili cmentarz wojskowy, na którym pochowani są uczestnicy walk o Twierdzę z 1915 i 1939 roku, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.