W celu pobrania wniosku, należy kilknąć na poniższy link, a następnie wydrukować i wypełnić wniosek.

Deklaracja członkowska

Chcąc skorzystać z opcji pobrania druku opłaty składek, należy kliknąć na jeden z poniższych linków, a następnie wydrukować zawartość. Równocześnie należy pamiętać, aby po wydrukowaniu odręcznie wpisać w rubryce "Nazwa zleceniodawcy" swoje imię i naziwsko oraz dopisać właściwy rok składkowy.

Druk opłat składek (100%)

Druk opłat składek (50%)

W celu dokonania wpłaty za pomocą bankowości internetowej, należy dane umieszczone w prawej kolumnie tabeli skopiować do rubryk właściwych dla systemu banku z usług którego korzystamy:

Odbiorca przelewu
Nazwa: Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
Adres: 02-730 Warszawa Al. Wilanowska 204
Numer rachunku odbiorcy: 29 1090 1694 0000 0001 3178 8884
Kwota: 30,00 / 60,00 *
Tytuł płatności: składki członkowskie za rok:

* W przypadku płatności 100% jest to kwota 60,00 zł, w przypadku korzystania ze zniżek 50% - 30,00 zł