Przemysl na ziamiach polskich Autor: Piotr Matusak
Tytuł: Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, t. II
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa - Siedlce
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-62171-39-2
Oprawa: twarda
Ilość stron: 1309
Niniejszy tom jest próbą przedstawienia dziejów polskiego przemysłu hutniczego, metalowego, maszynowego, lotniczego i stoczniowego w okresie II wojny światowej. Jest to drugi tom serii opracowań poświęconych dziejom polskiego przemysłu w latach 1939-1945. Ujmuje w zasadzie dwa podstawowe aspekty tego zagadnienia, a mianowicie problem eksploatacji i zniszczeń przez okupantów przemysłu na ziemiach polskich i oporu polskiego, tj. walki z polityką grabieży i niszczeń podjętej przez polskich właścicieli fabryk, inżynierów, techników i robotników. Był to jeden front walki ekonomicznej naszego narodu z oboma okupantami.

Zywia i bronia Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka i Piotra Matusaka
Tytuł: "Żywią i bronią". Wieś i chłopi w obronie ojczyzny
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-60093-98-6
Oprawa: miękka
Ilość stron: 356
Publikacja jest zbiorem materiałów zaprezentowanych na konferencji naukowej pod takim samym tytułem, zorganizowanej 27 listopada 2009 r. w gmachu Sejmu RP. Jej celem było ukazanie - na przestrzeni polskich dziejów - miejsca oraz roli wsi i chłopów w obronności kraju i budowie wojska polskiego, ustalenie i wpisanie do narodowej tradycji faktycznego ich udziału w walkach o niepodległość i obronę ojczyzny. Obok znanych wydarzeń (kosynierzy w Insurekcji Kościuszkowskiej, działalność i walka Batalionów Chłopskich) zaprezentowano tematy dotąd mało zbadane: antycarska partyzantka chłopska w Królestwie Polskim w latach 1905-1907; chłopi w szeregach armii państw zaborczych w czasie I wojny światowej; udział wsi i chłopów w podziemiu niepodległościowym po 1945 roku; chłopi w Siłach Zbrojnych PRL i III RP (1952-2008). Osobny materiał dotyczy roli konia w formacjach zbrojnych w dziejach Polski. Książkę uzupełniają: indeks nazwisk oraz 12 wklejek z barwnym materiałem ikonograficznym.