W tym miejscu możecie Państwo znaleźć informacje o konferencjach, które bądź to są planowane, bądź też już się odbyły. W każdym przypadku ich organizatorem bądź współorganizatorem jest bądź było Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, względnie w poszczególnych konferencjach licznie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia.

W celu zapoznania się z zestawieniem lub galeriami, proszę wybrać jedną z zakładek.