Tymczasowe władze
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
wybrane na Zebraniu Założycielskim 17 września 2003 roku


prof. dr hab. Piotr Matusak (Siedlce) – przewodniczący
prof. dr hab. Czesław Grzelak (Piotrków Trybunalski)
dr hab. Krzysztof Komorowski (Warszawa)
prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Częstochowa)
dr hab. Mirosław Nagielski (Warszawa)
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk (Poznań)
dr hab. Michał Klimecki (Toruń)
dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (Siedlce)
dr hab. Bogdan Zalewski (Gdynia – Gdańsk)
dr Marek Dutkiewicz (Piotrków Trybunalski)
dr Janusz Gmitruk (Siedlce)
dr Zdzisław Jagiełło (Wrocław)