Historia Militaris Polonica Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka i Wojciecha Włodarkiewicza
Tytuł: Historia Militaris Polonica
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie i SHW
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-62171-23-1
Oprawa: miękka
Ilość stron: 268
Publikacja zawiera najnowszy stan badań wybranych, ważnych fragmentów dziejów wojskowości polskiej od średniowiecza do II wojny światowej włącznie – genezy, przebiegu i znaczenia bitew, dobrze świadczących o poziomie polskiej sztuki wojennej, ponieważ przeanalizowane przez autorów działania żołnierz polski toczył najczęściej w warunkach przewagi liczebnej i często jakościowej (nowsze uzbrojenie) przeciwnika. Opracowanie kierowane jest do szerokiego kręgu Czytelników, zainteresowanych historią oręża polskiego od X do XX wieku.

RP i ZSRR1 Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka i Wojciecha Włodarkiewicza
Tytuł: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym
Wydawnictwo: MHPRL w Warszawie / UPH w Siedlcach
Miejsce wydania: Warszawa - Siedlce
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-62171-75-0
Oprawa: miękka
Ilość stron: 348
Publikacja zawiera materiały stanowiące pokłosie konferencji Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny światowej, jaka miała miejsce w dniu 2 lipca 2012 roku w gmachu Sejmu RP. Materiały pokonferencyjne zostały podzielone na dwie części. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze ustalenia dotyczące stosunków politycznych, militarnych i w mniejszym zakresie, ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego od czasu podpisania traktatu ryskiego oraz w okresie pokojowego funkcjonowania obu państw w latach 1921-1939. Publikacja jest adresowana do wszystkich czytelników, zainteresowanych tą ważną problematyką, zaś pełne i naukowe wyjaśnienie przez historyków trudnych problemów wzajemnych relacji Polski i Związku Radzieckiego i ich upowszechnienie powinno pozytywnie wpłynąć na stan aktualnych relacji Rzeczypospolitej oraz Rosji.

Polskie wojska spadochronowe Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Janusza Zuziaka
Tytuł: Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej. W 120. rocznicę urodzin gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-93300-96-9
Oprawa: miękka
Ilość stron: 165
Publikacja powstała z okazji 120. rocznicy urodzin gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Zawiera materiały, jakie prezentowane były na konferencji zorganizowanej z tej samej okazji w gmachu Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Składa się na nią 13 rozdziałów poruszających zarówno kwestie poszczególnych epizodów z życia gen. Sosabowskiego jak i rozwoju wojsk spadochronych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.