Pulawy Deblin

Podróż historyczna do Puław i Dęblina miała miejsce w dniach 15-16 czerwca 2012 roku. W jej organizacji pomogły Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Rolę gospodarza tak w Puławach jak i Dęblinie pełnili oficerowie i podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz kadra 1 Dęblińskiego Batalionu Mostowo-Drogowego im. gen. R. Traugutta. Pierwszy dzień wyjazdu upłynął na zwiedzaniu Puław, drugi natomiast Muzeum Lotnictwa w Dęblinie, Twierdzy Dęblińskiej oraz Sali Tradycji 1 Dęblińskiego Batalionu Mostowo-Drogowego.