Zaprezentowane publikacje są zarówno opracowaniami indywidualnymi jak i pracami zbiorowymi. Ich autorami są członkowie SHW, względnie SHW było wydawcą bądź współwydawcą danej publikacji. Wśród prezentowanych opracowań znajdują się również te, które powstały w związku z kolejnymi Ogólnopolskimi Forami Historyków Wojskowości.

Mając świadomość, że monitorowanie wszystkich najnowszych publikacji autorstwa członków SHW jest trudne, zwracamy się prośbą do poszczególnych Autorów - członków SHW, o nadsyłanie na adres e-mail Stowarzyszenia niezbędnych materiałów (skan okładki i stron ze spisem treści, ktrótkie streszczenie treści oraz dane zgodne z kluczem stosowanym przez Administrację witryny: miejsce i rok wydania, wydawca, ISBN, ilość stron, rodzaj oprawy). Opracowania umieszczane są w kolejności lat ich publikacji.

W celu zapoznania się ze spisami treści poszczególnych publikacji, należy kliknąć na okładkę danej publikacji. Spowoduje to otwarcie nowej karty w której znajdą Państwo spis treści oraz ewentualnie inne informacje.