Spotkanie oplatkowe 2018 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
oraz
Organizacje naukowe i kulturalne działające przy przy Muzeum

uprzejmie zapraszają
na

Spotkanie Opłatkowe

połączone z otworzeniem wystawy:
"Zimowe krajobrazy" w fotografii Wojciecha Noworyty


Uroczystość odbędzie się w siedzibie Muzeum (Warszawa, al. Wilanowska 204)
20 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

W programie przewidziane jest wspólne kolędowanie, opłatek oraz mikołajkowy prezent :-)

21 22 09 2018 0000

W dniach 21-22 września br., w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się XIV Forum Historyków Wojskowości. Wydarzenie to, organizowane cyklicznie co drugi rok przy wsparciu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, wpisało się już w kalendarz stałych wydarzeń naukowych wśród badaczy dziejów historii wojskowości od czasów najdawniejszych, po współczesne.

Uroczyste otwarcie Forum nastąpiło w piątek, 21 września o godz. 11.00. Dokonał go prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki wraz z Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – dr. Januszem Gmitrukiem. Po powitaniach przemówieniach, zgodnie z tradycją, wręczono wyróżnienia.

Za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce Medalem „Historia – Militaris – Polonica” uhonorowani zostali:

 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer
 • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
 • dr Janusz Gmitruk

Za znaczące osiągnięcia naukowe w okresie ostatnich dwóch w kontekście badań nad historią wojskowości wyróżniono Dyplomem Stowarzyszenia Historyków Wojskowości następujące osoby:

 • dr hab. Andrzej Drzewiecki – za pracę habilitacyjną pt. Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa
 • dr Agnieszka Jędrzejewska – za pracę doktorską pt. Generał brygady Józef Olszyna-Wilczyński 1890-1939
 • dr Andrzej A. Majewski – za pracę doktorską pt. Działalność polityczno-wojskowa Aleksandra Hilarego Połubińskiego
 • mgr Paulina Tompa – za pracę magisterską pt. Krystyna Skarbek i SOE
 • mgr Dawid Kołbuc – za pracę magisterką pt. Generał Władysław Sikorski wobec problemu formowania Armii Polskiej w ZSRR

Na zakończenie tej części Forum Sekretarz Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, płk rez. dr Henryk Czyżyk wręczył prof. Tadeuszowi Paneckiemu oraz dr. Januszowi Gmitrukowi okolicznościowy medal wybity z racji odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”. Nowym członkom Stowarzyszenia wręczono w tej części legitymacje.

O godz. 11.30 rozpoczęły się obrady plenarne, które trwały do godz. 15.30. Wygłoszono podczas nich siedem referatów w sposób przekrojowy odnoszących się do tematu przewodniego Forum jakim było hasło: Historia wojskowości a polityka. Wszystkie one wzbudziły duże zainteresowanie słuchających o czym świadczyć mogą choćby dyskusje, które prowadzono w dwóch turach i których czas przekroczył założenia planowe.

W godz. 16.00-18.00 rozpoczęto obrady w trzech sekcjach, które kontynuowano w dniu kolejnym w godz. 9.00-12.00. Łącznie swoje referaty wygłosiło w sekcjach nieco ponad 40 osób. Podejmowana tematyka była różnorodna (wg ustalonych sekcji) i również wzbudziła zainteresowanie o czym świadczyć może fakt przekroczenia czasu przewidzianego na dyskusje wokół omawianych zagadnień.

W sobotę 22 września, o godz. 12.00, zamknięto prace sekcji i przystąpiono do obrad wspólnych, gdzie moderatorzy poszczególnych sekcji złożyli sprawozdania. O godz. 12.30 całość XIV Forum Historyków Wojskowości podsumował prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki, po czym nastąpiło oficjalne zamknięcie Forum.


Warszawa, 18.06.2018 r.

 

XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo,

W związku z zamknięciem prac w zakresie przyjmowania zgłoszeń, Komitet Organizacyjny przystąpił do dalszych prac związanych z ustalaniem programu, doborem moderatorów sekcji oraz sprawami pomniejszymi. Opracowany program Forum został załączony do niniejszego Komunikatu. Całość obrad prowadzona będzie w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, będącego współorganizatorem Forum. Przewidziano, że pierwszego dnia obrad – 21 września (piątek) – otwarcie Forum nastąpi o godz. 11.00 (ma to umożliwić wszystkim spokojny i bezpieczny dojazd uczestników). Dzień ten będzie dniem obrad i dyskusji plenarnych, z przerwą obiadową. Wieczorem będzie miał miejsce grill. Kolejnego dnia – 22 września (sobota) – rozpoczęcie obrad w trzech sekcjach będzie miało miejsce o godz. 9.00 z planowanym zakończeniem o godz. 13.00. W godz. 13.00-14.00 planowane jest podsumowanie prac w sekcjach, a następnie całości Forum, po czym nastąpi jego zamknięcie i obiad.

Ze względu na fakt, iż część z uczestników będzie wnosić opłatę konferencyjną za pośrednictwem swoich macierzystych uczelni bądź innych instytucji zdecydowano, że właściwym do wpłat i wystawienia w razie potrzeby faktur będzie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Z tego względu opłatę konferencyjną w kwocie 100 zł prosimy wpłacać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. na konto Muzeum nr: 73 1240 6003 1111 0000 4945 8491 w tytule wpisując: „XIV Forum Historyków Wojskowości – nazwisko i imię”. Wpłaty dokonane do tej pory na konto Stowarzyszenia zostały automatycznie przeksięgowane na konto Muzeum. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie mailem niezbędnych danych (dokładny adres i NIP instytucji) na jaką ma być wystawiona faktura. Informujemy jednocześnie, że w kwocie opłaty mieszczą się koszty wyżywienia, druk programów itp. Koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Sugerowane poniżej miejsca noclegowe oferują dobrą jakość, przystępne ceny oraz zlokalizowane się nieopodal Muzeum (obok danych adresowych znajdują się linki przenoszące na strony hoteli).

Ostateczny termin przekazywania materiałów do druku upływa w drugim dniu konferencji, tj. 22 września.

W celu pobrania wersji Komunikatu nr 3 do wydruku naciśnij tutaj.

W celu pobrania Programu XIV Forum Historyków Wojskowości naciśnij tutaj.

W celu pobrania map ilustrujących sposób dotarcia do Muzeum oraz sposób dotarcia z poszczególnych miejsc noclegowych do Muzeum naciśnij tutaj.


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Z wyrazami szacunku,

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Adam Ostanek

Warszawa, 17.09.2018 r.

 
XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem obrad XIV Forum Historyków Wojskowości miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW połączone z posiedzeniem Komitetu Organizacyjnego Forum. Podczas wspólnych obrad zaktualizowano program obrad, dokonano zestawień finansowych w zakresie wpłat na Forum oraz ustalono ostateczny termin przesłania materiałów do druku na 30 października br.

Program obrad zmodyfikowano w ten sposób, że wobec zgłoszenia w kilku przypadkach niemożliwości uczestniczenia w obradach zaktualizowano czas prac sekcji. Dokonano także wyboru miejsc obrad poszczególnych sekcji. Ze względu na korekty w zakresie wystąpień plenarnych ustalono, że w godz. 16.00-18.00 w piątek, rozpoczną się obrady w sekcjach, przy czym Sekcja I pracować będzie w Sali Budynku Głównego Muzeum, Sekcja II – w gmachu Biblioteki Muzeum, Sekcja III – z boku Biblioteki, na scenie. Obrady sobotnie rozpoczną się o godz. 9.00 pracami w sekcjach w tych samych miejscach dla poszczególnych sekcji, jak w dniu poprzednim. Zakończenie obrad w sekcjach planowane jest na godz. 12.00, po czym nastąpią sprawozdania prac w sekcjach i uroczyste zakończenie Forum. Czas wystąpień w sekcjach: 10 minut.

W piątek i sobotę w godz. 13.00-14.00 przewidziany jest obiad, zaś w piątek o godz. 18.00 grill. Przypominamy także wszystkim Uczestnikom o obowiązku rejestracji niezwłocznie po przyjeździe na Forum. Osoby, które nie dokonały do tej chwili wpłaty na Forum a będą chciały wziąć w nim udział są obowiązane do uiszczenia opłaty podczas rejestracji.

Jak wspomniano, terminem ostatecznym nadsyłania tekstów referatów jest 30 października br. Wydawcą publikacji będzie Wydawnictwo RYTM. Materiały prosimy nadsyłać na adres mailowy prof. Józefa Smolińskiego / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /, który koordynuje sprawy związane z wydaniem książki. Przypominamy, że sam fakt nadesłania materiałów nie jest równoznaczny z ich publikacją, bowiem wszystkie nadesłane materiały będą podlegały recenzji i w sytuacji nie spełnienia związanych z nią wymogów, względnie nie zastosowania się do sugestii recenzentów, nie będą dopuszczane do druku.

W celu pobrania wersji Komunikatu nr 4 do wydruku naciśnij tutaj.

W celu pobrania Programu XIV Forum Historyków Wojskowości naciśnij tutaj.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Adam Ostanek

W dniu 11 czerwca br. o godz. 12.00  siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW. Obrady otworzył prezes Stowarzyszenia – prof. Tadeusz Panecki. Przyjęto następujący harmonogram obrad:
 1. Ocena stanu przygotowań do Forum.
 2. Sytuacja finansowa SHW.
 3. Podjęcie Uchwały o wykonaniu budżetu w 2017 roku.
 4. Rozpatrzenie wniosków o wyróżnienia i przyjęcia nowych członków.
 5. Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości dr Adam Ostanek zreferował obecny stan przygotowań do zbliżającego się Forum. Zaakceptowano zaproponowany program Forum, ustalono kwestie związane z płatnościami i dokumentacją, jaką trzeba będzie przygotować dla uczestników korzystających ze środków finansowych delegujących ich ośrodków. Zaakceptowano także sugestię kontaktu z wybranymi hotelami, które mogłyby zapewnić nocleg dla uczestników. W najbliższych dniach ukaże specjalny komunikat, precyzyjnie ilustrujący wszystkie sprawy związane z Forum, w tym przyjęty program.
Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – dr Bartosz ZAKRZEWSKI przedstawił bieżący stan finansów Stowarzyszenia wraz z budżetem za 2017 rok. Zwrócono uwagę na brak regularnego wpłacania składek przez część Członków. Mimo widocznej poprawy w tym zakresie w porównaniu z latami ubiegłymi, stan wpłat jest nadal niezadawalający. Ze względu na zmianę systemu rozliczenia Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym podjęto decyzję o konieczności wynajęcia firmy specjalizującej się w rozliczeniach, co wiązać się będzie z dodatkowymi wydatkami. Przypomniano, że dwuletnie zaległości w płaceniu składek skutkują automatycznym skreśleniem z listy członków SHW (Statut: § 15, ustęp 1, pkt. 1).
Ad. 3
Biorący udział w posiedzeniu Zarządu członkowie jednomyślnie przyjęli uchwałę o wykonaniu budżetu za 2017 rok.
Ad. 4
Tradycyjnie już, w związku ze zbliżającym się Forum, dyskutowano na temat przyznania medalu „Historia–Militaris–Polonica – Za Zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce” oraz wyróżnień w postaci dyplomów. Przyznano takowe w kategorii najlepszej monografii habilitacyjnej, dysertacji doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej z zakresu historii wojskowości. W dalszej części rozpatrzono wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dr. Dariusza Faszczy. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 5
W związku z przyjęciem nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych RODO dyskutowano o potrzebach związanych z nowymi wymogami przechowywania dokumentacji Stowarzyszenia. Poruszono także kwestię koniczności nawiązania współpracy Stowarzyszenia z redakcjami czasopism punktowanych specjalizujących się w zakresie historii wojskowości, aby wesprzeć starania członków SHW o możliwość publikacji na łamach danych czasopism.