Wolyn

Wolyn W dniach 26-29 maja 2005 roku miała miejsce podróż historyczno-wojskowa na Wołyń. Wyjazd współorganizowany był przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Akademię Świętokrzyską, Dom Wojska Polskiego i Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Uczestnikami podróży byli jak zawsze pracownicy naukowi, habilitanci i doktoranci seminariów Akademii Świętokrzyskiej (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kierownictwo wyjazdu objął prof. dr hab. Czesław Grzelak, natomiast nadzór merytoryczny dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, prof. AP. Planowanie, organizacja i zabezpieczenie wyjazdu powierzono dr. Jarosławowi Rachubie. 

Po wyjeździe z Warszawy autokarem udano się do przejścia granicznego w Dorohusku, skąd dalej skierowano się do Łucka. Następnego dnia, 27 maja, zwiedzano Łuck a w nim stare miasto z katedrą, zamkiem i synagogą. Następnie udano się do Przebraża (obecnie Hajowe), gdzie zwiedzono polski cmentarz wojenny.
Kolejnym punktem na mapie podróży była Kostiuchnówka, gdzie zwiedzano Górę Polską i Lasek Polski z grobami legionistów. Tego samego dnia udano się także do miejscowości Tynne, gdzie we wrześniu 1939 roku zajmowała pozycje 4 kompania baonu specjalnego KOP "Sarny". W drodze powrotnej do Łucka zwiedzano także siedzibę ordynacji Radziwiłłów w Ołyce. W dniu 28 maja wyjechano w kierunku Szacka, zwiedzając po drodze Beresteczko, Poryck, Włodziemierz Wołyński i Luboml. Ostatniego dnia podróży, po przekroczeniu granicy, udano się na miejsca bitew pod Wytycznem i Kockiem, po czym w późnych godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu powrócili do Warszawy.

Warto nadmienić, że jeszcze w 2005 roku ukazała się publikacja, stanowiąca zbiór referatów wygłoszonych przez poszczególnych uczestników w kolejne dni. W celu zapoznania się ze spisem treści publikacji kilknij na miniaturkę okładki.