Kilka czynników złożyło się na fakt, iż na początku lat 90-tych XX wieku zrodziła się idea organizacji Ogólnopolskich Forów Historyków Wojskowości, zwanych w pierwszych latach Forami Historyków Wojskowych. Pomysłodawcą Forum jak również organizatorem pierwszego z nich był prof. dr hab. Benon Miśkiewicz. Już wcześniej, w pracy pt. Memoriał w sprawie stanu i potrzeb nauki historyczno-wojskowej w Polsce (Wyd. UAM, Poznań 1994) prof. Miśkiewicz tak pisał o potrzebie dalszego rozwoju badań historyczno-wojskowych:

Obecnie historia wojskowa przeżywa typowy, trudny dla całej nauki okres, na który składa się wiele czynników. Całokształt problemów wynika z przebudowy ustroju państwa i zmiany świadomości naszego społeczeństwa. Zaistniała potrzeba weryfikacji niejednego wcześniejszego sformułowania. Stopniowo dokonuje się też wymiana badaczy zajmujących się dziejami wojskowości, głównie w placówkach naukowych wojska. Niemały wpływ na stan nauki historyczno-wojskowej ma też wprowadzony nowy system dotowania nauki.

Poza powyższym, doszedł jeszcze i fakt, że na przełomie lat 80-tych i 90-tych zmarli bądź odeszli na emerytury wybitni i zasłużeni profesorowie, tworzący tę dyscyplinę po II wojnie światowej. Ich miejsce zajęli najczęściej ich wychowankowie, jednak niepokój budził fakt, że dość nieliczne grono osób prowadziło studia z zakresu powszechnych dziejów wojskowości. Nierównomiernie rozkładały się także zainteresowania ówczesnych badaczy dziejami wojskowości polskiej na przestrzeni dziejów. To wszystko (jak i pomniejsze czynniki) stały się przyczynkiem do organizacji Forów, mających propagaować i służyć rozwojowi nauki historyczno-wojskowej.

Obecnie można z zadowoleniem stwierdzić, iż Ogólnopolskie Fora Historyków Wojskowości wpisały się na stałe w program istotnych wydarzeń świata nauki. Odbywające się obecnie co 2 lata Fora, gromadzą znaczące liczby naukowców zajmujących się najróżniejszymi okresami historii wojskowości tak polskiej jak i zagranicznej. Wraz z nimi na Fora przybywają doktoranci oraz studenci studiów I i II stopnia zarówno studiujący historię jak i po prostu interesujący się historią wojskowości. Można zatem z satysfakcją stwierdzić, że Fora spełniły i spełniają zadanie, jakie wyznaczono im przeszło 20 lat temu.