Władze
Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
wybrane na V
Walnym Zebraniu 15 czerwca 2019 roku


Zarząd Główny
Prezes – Tadeusz Panecki
Zastępca prezesa – Wojciech Włodarkiewicz
Zastępca prezesa – Janusz Gmitruk
Sekretarz – Adam Ostanek
Skarbnik – Bartosz Zakrzewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Drzewiecki
Marek Dutkiewicz
Mirosław Nagielski
Józef Smoliński
Rafał Roguski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Tomasz Kośmider
Zastępca przewodniczącego – Danuta Kisielewicz
Sekretarz – Agnieszka Jędrzejewska

Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Halina Łach
Sekretarz – Krzysztof Komorowski
Członek – Janusz Wojtasik