DSC08177 W dniu wczorajszym końca dobiegło XIII Forum Historyków Wojskowości. Jeszcze w piątek wieczorem dokonano jego podsumowania merytorycznego. Oceniając ogólnie zarówno obrady plenarne jak również te prowadzone w czterech panelach tematycznych podkreślono, że przyjęta myśl przewodnia Forum była zasadna, bowiem dało się zauważyć dużą aktywność uczestników w zabieraniu głosu w dyskusjach. Uroczystego zamknięcia Forum dokonali wspólnie: Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Tadeusz Panecki oraz Organizatorzy – dr Andrzej Drzewiecki oraz dr Mariusz Kardas. Warto wspomnieć, iż Organizatorzy XIII Forum zapoczątkowali także nową tradycję w myśl której każdorazowo kolejni Organizatorzy będą sobie przekazywali buzdygan, będący wyrazem kontynuacji tradycji środowiska naukowego historyków wojskowości oraz tradycji organizowanych forów.
Zgodnie z obowiązującą już od lat regułą, po oficjalnym zakończeniu Forum, uczestnicy podjęli dyskusję dotyczącą myśli przewodniej kolejnego, XIV Forum Historyków Wojskowości. W toku debaty pojawiły się trzy pomysły. Po ożywionej wymianie argumentów odnoszących się do każdej z propozycji zdecydowano, iż wybór tematu nastąpi w oparciu o głosowanie. W związu z powyższym myślą przewodnią XIV Forum Historyków Wojskowości będzie: „Historia wojskowości a polityka”.

IMG 2022 Pobyt w Rozewiu stał się także okazją do spotkania uczestników XIII Forum z żołnierzami 43. Batalionu Saperów 3. Flotylli Okrętów. Spotkanie rozpoczął – w imieniu nieobecnego dowódcy – zastępca dowódcy batalionu. Przybliżył on zgromadzonym historię jednostki oraz główne zadania jakie przed nią stoją. Kolejnym punktem programu było spotkanie z weteranem misji wojskowych w Bośni, Iraku oraz Afganistanie. W dalszej części, żołnierze Batalionu prezentowali posiadany sprzęt, przybliżając zasady jego obsługi oraz działania. Po powyższych prezentacjach, uczestnicy Forum mieli możliwość samodzielnie zapoznać się działaniem wykrywaczy min. Na zakończenie spotkania, zastępca dowódcy oprowadził uczestników po Sali Tradycji Batalionu.

1 W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Otwarcia Forum dokonał Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, prof. Tadeusz Panecki. Rozpoczęciu obrad towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po słowach wstępnych - tradycyjnie już - rozdano medale i wyróżnienia Stowarzyszenia. Medalem "Historia - Militaris - Polonica" oraz Dyplomem za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowości w Polsce wyróżnieni zostali: kadm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz, prof. dr hab. Karol Olejnik oraz prof. dr hab. Jerzy Przybylski. Przyznano także dwa wyróżniania w postaci Dyplomów, które otrzymali: dr Grażyna Korneć za monografię pt. "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia - 2 października 1944), Warszawa 2016 oraz mgr Rafał Hinc za pracę magisterską pt. "Zarys rozwoju broni palnej strzeleckiej w XIX i WW wieku" (promotor: dr Andrzej Drzewiecki). Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

IMG 1939 W drugim dniu (23.09.2016) XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, uczestnicy Forum wzięli udział w rejsie Okrętem Marynarki Wojennej ORP „Wodnik”. W godzinach porannych nastąpiło zaokrętowanie i wyjście w morze zgodnie z planem dowództwa Centrum Operacji Morskich i 3. Flotylli Okrętów. Podczas rejsu uczestnicy Forum mieli okazję obserwować załogę ORP „Wodnik” podczas akcji ratunkowej polegającej na podjęciu rozbitków na okręt. W dalszej części rejsu dr Mariusz Kardas przybliżył wszystkim zarys działań Marynarki Wojennej RP we wrześniu 1939 roku, po czym nastąpiło oddanie hołdu poległym na morzu polskim marynarzom oraz złożenie kwiatów w symbolicznym miejscu zatopienia ORP „Gryf”.

O zolnierskich powinnosciach t.1 O zolnierskich powinnosciach t.2 O zolnierskich powinnosciach t.3
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w związku z XIII Formu Historyków Wojskowości wydana została trzytomowa publikacja o tytule "O żołnierskich powinnościach". Każda część posiada ponadto podtytuł sugerujący, jakie wątki poruszone zostały w poszczególnych tekstach. W celu zapoznania się z zawartością każdego tomu proszę kliknąć na znajdujące się powyżej skany okładek.