IMG 2022 Pobyt w Rozewiu stał się także okazją do spotkania uczestników XIII Forum z żołnierzami 43. Batalionu Saperów 3. Flotylli Okrętów. Spotkanie rozpoczął – w imieniu nieobecnego dowódcy – zastępca dowódcy batalionu. Przybliżył on zgromadzonym historię jednostki oraz główne zadania jakie przed nią stoją. Kolejnym punktem programu było spotkanie z weteranem misji wojskowych w Bośni, Iraku oraz Afganistanie. W dalszej części, żołnierze Batalionu prezentowali posiadany sprzęt, przybliżając zasady jego obsługi oraz działania. Po powyższych prezentacjach, uczestnicy Forum mieli możliwość samodzielnie zapoznać się działaniem wykrywaczy min. Na zakończenie spotkania, zastępca dowódcy oprowadził uczestników po Sali Tradycji Batalionu.

IMG 1939 W drugim dniu (23.09.2016) XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, uczestnicy Forum wzięli udział w rejsie Okrętem Marynarki Wojennej ORP „Wodnik”. W godzinach porannych nastąpiło zaokrętowanie i wyjście w morze zgodnie z planem dowództwa Centrum Operacji Morskich i 3. Flotylli Okrętów. Podczas rejsu uczestnicy Forum mieli okazję obserwować załogę ORP „Wodnik” podczas akcji ratunkowej polegającej na podjęciu rozbitków na okręt. W dalszej części rejsu dr Mariusz Kardas przybliżył wszystkim zarys działań Marynarki Wojennej RP we wrześniu 1939 roku, po czym nastąpiło oddanie hołdu poległym na morzu polskim marynarzom oraz złożenie kwiatów w symbolicznym miejscu zatopienia ORP „Gryf”.

O zolnierskich powinnosciach t.1 O zolnierskich powinnosciach t.2 O zolnierskich powinnosciach t.3
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w związku z XIII Formu Historyków Wojskowości wydana została trzytomowa publikacja o tytule "O żołnierskich powinnościach". Każda część posiada ponadto podtytuł sugerujący, jakie wątki poruszone zostały w poszczególnych tekstach. W celu zapoznania się z zawartością każdego tomu proszę kliknąć na znajdujące się powyżej skany okładek.
1 W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Otwarcia Forum dokonał Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, prof. Tadeusz Panecki. Rozpoczęciu obrad towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po słowach wstępnych - tradycyjnie już - rozdano medale i wyróżnienia Stowarzyszenia. Medalem "Historia - Militaris - Polonica" oraz Dyplomem za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowości w Polsce wyróżnieni zostali: kadm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz, prof. dr hab. Karol Olejnik oraz prof. dr hab. Jerzy Przybylski. Przyznano także dwa wyróżniania w postaci Dyplomów, które otrzymali: dr Grażyna Korneć za monografię pt. "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia - 2 października 1944), Warszawa 2016 oraz mgr Rafał Hinc za pracę magisterską pt. "Zarys rozwoju broni palnej strzeleckiej w XIX i WW wieku" (promotor: dr Andrzej Drzewiecki). Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Gorycz zwyciestwa W dniu 15 września 2016 r. w w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie miała miejsce konferencja pt. "Gorycz zwycięstwa. 70. rocznica rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie". Jej organizatorami było Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Mazowiecka Rada do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konferencja zgromadziła nie tylko przedstawicieli świata nauki z których część zabrała głos (zgodnie z harmonogramem wystąpień dostępnym tutaj), ale także osoby zainteresowane poruszaną tematyką. Po zakończonej konferencji zorganizowano okolicznościowy poczęstunek w ogrodzie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W celu obejrzenia galerii proszę kliknąć tutaj.