XII Sympozjum Historyczny Rozwoj Konstrukcji Pojazdow

W dniu 24 maja 2019 r.  w godz. 10:00 – 16:00 Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej XII ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będą „Polskie osiągnięcia techniczne w przededniu II wojny światowej”. Sympozjum wpisane jest w program wydarzeń organizowanych w Politechnice Warszawskiej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wśród prelegentów będą m.in. członkowie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości:

dr hab. Andrzej Olejko i dr Bartosz Zakrzewski.

Więcej szczegółów na temat całego wydarzanie znajdą Państwo klikając tutaj.

   

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości mamy zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie, Al. Wilanowska 204 – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

 

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania – prof. dr hab. Tadeusz Panecki.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór prezydium zebrania (sekretarza i członków).
 5. Przyjęcie porządku i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie Prezesa z działalności SHW w latach 2015–2019.
 9. Sprawozdania: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu SHW.
 11. Przedstawienie propozycji programowych i budżetu – prof. dr hab. T. Panecki.
 12. Dyskusja.
 13. Wybór władz Stowarzyszenia:
 • członków Zarządu SHW, następnie zarząd wybiera prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Koleżeńskiego,
 • innych komisji problemowych określonych statutem.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa.
 5. Zakończenie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 czerwca br. oraz liczymy na niezawodny udział.

 

Sekretarz

Prezes

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

prof. dr hab. Tadeusz Panecki

 

21 22 09 2018 0000

W dniach 21-22 września br., w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się XIV Forum Historyków Wojskowości. Wydarzenie to, organizowane cyklicznie co drugi rok przy wsparciu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, wpisało się już w kalendarz stałych wydarzeń naukowych wśród badaczy dziejów historii wojskowości od czasów najdawniejszych, po współczesne.

Uroczyste otwarcie Forum nastąpiło w piątek, 21 września o godz. 11.00. Dokonał go prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki wraz z Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – dr. Januszem Gmitrukiem. Po powitaniach przemówieniach, zgodnie z tradycją, wręczono wyróżnienia.

Za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowej w Polsce Medalem „Historia – Militaris – Polonica” uhonorowani zostali:

 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer
 • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
 • dr Janusz Gmitruk

Za znaczące osiągnięcia naukowe w okresie ostatnich dwóch w kontekście badań nad historią wojskowości wyróżniono Dyplomem Stowarzyszenia Historyków Wojskowości następujące osoby:

 • dr hab. Andrzej Drzewiecki – za pracę habilitacyjną pt. Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa
 • dr Agnieszka Jędrzejewska – za pracę doktorską pt. Generał brygady Józef Olszyna-Wilczyński 1890-1939
 • dr Andrzej A. Majewski – za pracę doktorską pt. Działalność polityczno-wojskowa Aleksandra Hilarego Połubińskiego
 • mgr Paulina Tompa – za pracę magisterską pt. Krystyna Skarbek i SOE
 • mgr Dawid Kołbuc – za pracę magisterką pt. Generał Władysław Sikorski wobec problemu formowania Armii Polskiej w ZSRR

Na zakończenie tej części Forum Sekretarz Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, płk rez. dr Henryk Czyżyk wręczył prof. Tadeuszowi Paneckiemu oraz dr. Januszowi Gmitrukowi okolicznościowy medal wybity z racji odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”. Nowym członkom Stowarzyszenia wręczono w tej części legitymacje.

O godz. 11.30 rozpoczęły się obrady plenarne, które trwały do godz. 15.30. Wygłoszono podczas nich siedem referatów w sposób przekrojowy odnoszących się do tematu przewodniego Forum jakim było hasło: Historia wojskowości a polityka. Wszystkie one wzbudziły duże zainteresowanie słuchających o czym świadczyć mogą choćby dyskusje, które prowadzono w dwóch turach i których czas przekroczył założenia planowe.

W godz. 16.00-18.00 rozpoczęto obrady w trzech sekcjach, które kontynuowano w dniu kolejnym w godz. 9.00-12.00. Łącznie swoje referaty wygłosiło w sekcjach nieco ponad 40 osób. Podejmowana tematyka była różnorodna (wg ustalonych sekcji) i również wzbudziła zainteresowanie o czym świadczyć może fakt przekroczenia czasu przewidzianego na dyskusje wokół omawianych zagadnień.

W sobotę 22 września, o godz. 12.00, zamknięto prace sekcji i przystąpiono do obrad wspólnych, gdzie moderatorzy poszczególnych sekcji złożyli sprawozdania. O godz. 12.30 całość XIV Forum Historyków Wojskowości podsumował prezes SHW – prof. Tadeusz Panecki, po czym nastąpiło oficjalne zamknięcie Forum.


Spotkanie oplatkowe 2018 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
oraz
Organizacje naukowe i kulturalne działające przy przy Muzeum

uprzejmie zapraszają
na

Spotkanie Opłatkowe

połączone z otworzeniem wystawy:
"Zimowe krajobrazy" w fotografii Wojciecha Noworyty


Uroczystość odbędzie się w siedzibie Muzeum (Warszawa, al. Wilanowska 204)
20 grudnia 2018 roku o godz. 14.00

W programie przewidziane jest wspólne kolędowanie, opłatek oraz mikołajkowy prezent :-)

Warszawa, 17.09.2018 r.

 
XIV FORUM HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem obrad XIV Forum Historyków Wojskowości miało miejsce posiedzenie Zarządu SHW połączone z posiedzeniem Komitetu Organizacyjnego Forum. Podczas wspólnych obrad zaktualizowano program obrad, dokonano zestawień finansowych w zakresie wpłat na Forum oraz ustalono ostateczny termin przesłania materiałów do druku na 30 października br.

Program obrad zmodyfikowano w ten sposób, że wobec zgłoszenia w kilku przypadkach niemożliwości uczestniczenia w obradach zaktualizowano czas prac sekcji. Dokonano także wyboru miejsc obrad poszczególnych sekcji. Ze względu na korekty w zakresie wystąpień plenarnych ustalono, że w godz. 16.00-18.00 w piątek, rozpoczną się obrady w sekcjach, przy czym Sekcja I pracować będzie w Sali Budynku Głównego Muzeum, Sekcja II – w gmachu Biblioteki Muzeum, Sekcja III – z boku Biblioteki, na scenie. Obrady sobotnie rozpoczną się o godz. 9.00 pracami w sekcjach w tych samych miejscach dla poszczególnych sekcji, jak w dniu poprzednim. Zakończenie obrad w sekcjach planowane jest na godz. 12.00, po czym nastąpią sprawozdania prac w sekcjach i uroczyste zakończenie Forum. Czas wystąpień w sekcjach: 10 minut.

W piątek i sobotę w godz. 13.00-14.00 przewidziany jest obiad, zaś w piątek o godz. 18.00 grill. Przypominamy także wszystkim Uczestnikom o obowiązku rejestracji niezwłocznie po przyjeździe na Forum. Osoby, które nie dokonały do tej chwili wpłaty na Forum a będą chciały wziąć w nim udział są obowiązane do uiszczenia opłaty podczas rejestracji.

Jak wspomniano, terminem ostatecznym nadsyłania tekstów referatów jest 30 października br. Wydawcą publikacji będzie Wydawnictwo RYTM. Materiały prosimy nadsyłać na adres mailowy prof. Józefa Smolińskiego / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /, który koordynuje sprawy związane z wydaniem książki. Przypominamy, że sam fakt nadesłania materiałów nie jest równoznaczny z ich publikacją, bowiem wszystkie nadesłane materiały będą podlegały recenzji i w sytuacji nie spełnienia związanych z nią wymogów, względnie nie zastosowania się do sugestii recenzentów, nie będą dopuszczane do druku.

W celu pobrania wersji Komunikatu nr 4 do wydruku naciśnij tutaj.

W celu pobrania Programu XIV Forum Historyków Wojskowości naciśnij tutaj.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Adam Ostanek