1 W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie XIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości. Otwarcia Forum dokonał Prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, prof. Tadeusz Panecki. Rozpoczęciu obrad towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po słowach wstępnych - tradycyjnie już - rozdano medale i wyróżnienia Stowarzyszenia. Medalem "Historia - Militaris - Polonica" oraz Dyplomem za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowości w Polsce wyróżnieni zostali: kadm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz, prof. dr hab. Karol Olejnik oraz prof. dr hab. Jerzy Przybylski. Przyznano także dwa wyróżniania w postaci Dyplomów, które otrzymali: dr Grażyna Korneć za monografię pt. "Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia - 2 października 1944), Warszawa 2016 oraz mgr Rafał Hinc za pracę magisterską pt. "Zarys rozwoju broni palnej strzeleckiej w XIX i WW wieku" (promotor: dr Andrzej Drzewiecki). Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

O zolnierskich powinnosciach t.1 O zolnierskich powinnosciach t.2 O zolnierskich powinnosciach t.3
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w związku z XIII Formu Historyków Wojskowości wydana została trzytomowa publikacja o tytule "O żołnierskich powinnościach". Każda część posiada ponadto podtytuł sugerujący, jakie wątki poruszone zostały w poszczególnych tekstach. W celu zapoznania się z zawartością każdego tomu proszę kliknąć na znajdujące się powyżej skany okładek.
Patronat Prezydenta RP Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP zdecydował o objęciu honorowym patronatem XIII Forum Historyków Wojskowości „O żołnierskich powinnościach" (Gdynia, 21-24 września 2016 roku). Szczeegóły tutaj.
Gorycz zwyciestwa W dniu 15 września 2016 r. w w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie miała miejsce konferencja pt. "Gorycz zwycięstwa. 70. rocznica rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie". Jej organizatorami było Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Mazowiecka Rada do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konferencja zgromadziła nie tylko przedstawicieli świata nauki z których część zabrała głos (zgodnie z harmonogramem wystąpień dostępnym tutaj), ale także osoby zainteresowane poruszaną tematyką. Po zakończonej konferencji zorganizowano okolicznościowy poczęstunek w ogrodzie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W celu obejrzenia galerii proszę kliknąć tutaj.

Polish battles W celu możliwie najszerszego upowszechniania historii Polski w kraju i zagranicą, władze Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęły wspólnie decyzję o nieodpłatnym i nieograniczonym udostępnieniu najnowszej publikacji pt. Polish battles and campaigns in 13th - 19th centuries. Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Jasińskiego i Wojciecha Włodarkiewicza przybliżająca w sposób przystępny najważniejsze polskie bitwy i kampanie wojenne, prowadzone w okresie od XIII do XIX wieku. Książka skierowana jest przede wszystkim do odbiorców zagranicznych. Celem głównym, jaki przyświecał pomysłodawcom i autorom publikacji, była popularyzacja wiedzy o dokonaniach oręża polskiego na przestrzeni dziejów. Pracę wzbogacają liczne mapy ilustrujące przebieg omawianych działań.

Aby pobrać publikację lub zapoznać się z jej treścią, należy nacisnąć tutaj (lub na widoczną obok okładkę książki). Po otwarciu publikacji w nowym oknie należy:
  1. Odszukać znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Pobierz.
  2. Nacisnąć na trójkącik znajdujący się po prawej stronie przycisku (za napisem Pobierz).
  3. Po otwarciu opcji zapisu wybrać Pobierz jako plik .zip
  4. Wybrać miejsce docelowe w którym plik ma być zapisany (chyba, że ustawienia komputera przekierują plik do folderu Pobrane)
  5. Sciągnięty plik wypakować w wybranym przez siebe miejscu naciskając prawy przycisk myszy i wybierając opcje: Wypakuj tutaj lub Wypakuj pliki...