IMG 20210925 142803 25 września 2021 roku w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie miało miejsce spotkanie przygotowane z okazji 70. urodzin prezesa Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Tadeusza Paneckiego. Na uroczystości przybyło szereg znamienitych gości – Rodzina, Przyjaciele oraz Współpracownicy i Uczniowie Dostojnego Jubilata. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00. W pierwszej części głos zabrał Dyrektor Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego, który zaprezentował sylwetkę naukową Jubilata. Po tej części nastąpiło wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. Paneckiemu. W dalszej części głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej. Po tych wystąpieniach głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości – prof. Wojciech Włodarkiewicz, a następnie członek Szwajcarskiej Komisji Historii Wojskowej – Claude Bonard. 
W dalszej części wystąpili – uczeń prof. Paneckiego – prof. Zuziak oraz przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Dariusz Kozerawski. Przewidziano także wystąpienia z sali – głos zabrali wówczas prof. prof. Danuta Kisielewicz, Lech Wyszczelski, Wiesław Łach oraz grono Przyjaciół z najmłodszych lat życia Jubilata. W ostatniej części oficjalnego spotkania głos zabrał sam Jubilat, który wzruszony dziękował wszystkim przybyłym gościom. Po zamknięciu części oficjalnej spotkania w ogrodach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego miał miejsce poczęstunek oraz spotkanie towarzyskie wszystkich zebranych na spotkaniu.