Doktoraty UJK

W toku prowadzonych od kilku lat kwerend w Państwowym Archiwum Obwodowym we Lwowie prof. Maciej Franz odnalazł zespół w którym zgromadzone było kilka rozpraw doktorskich z zakresu historii, obronionych niemal przed 100 laty na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Żadna z nich nigdy nie została wydana drukiem. Prace powyższe pozyskano, a następnie przepisano i opracowano naukowo. Obecnie trwają działania zmierzające do wydania owych prac. Z tego względu, w celu ochrony potencjalnych praw majątkowych spadkobierców spuścizny autorów powyższych prac doktorskich, wspierając prof. Macieja Franza i jego zamierzenia wydawnicze, apelujemy o kontakt do osób, które są spadkobiercami spuścizny autorów prac doktorskich. Wykaz prac doktorskich, dane ich autorów, jak również dane niezbędne do kontaktu w przedmiotowej sprawie znajdują się w poniższym linku:

http://zhw.amu.edu.pl/