Gorzki smak zwyciestwa

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI

 z a p r a s z a j ą

na konferencję naukową z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej:

GORZKI SMAK ZWYCIĘSTWA. POLSKI BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ

8-9 MAJA 2020 r.

8 maja – Muzeum Niepodległości

9 maja – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

KOMITET NAUKOWY

dr Janusz GMITRUK – Dyrektor MHPRL
prof. Tadeusz PANECKI – Prezes Zarządu SHW
dr Tadeusz SKOCZEK – Dyrektor MN

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

prof. Wojciech Włodarkiewicz Polska – pierwsza ofiara dwóch agresorów i założyciel koalicji antyhitlerowskiej
prof. Krzysztof KomorowskiPolskie Państwo Podziemne – bilans polityczno-wojskowy
prof. Józef Smoliński U boku sojuszników zachodnich – rząd i wojsko – bilans dokonań
prof. Henryk StańczykWojsko Polskie na froncie wschodnim
prof. Tadeusz PaneckiWielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej – nadzieje i rzeczywistość
prof. Andrzej Lech Straty ludności
prof. Piotr Matusak Zniszczenia i straty ekonomiczne
dr Tadeusz Skoczek Straty w polskiej kulturze
prof. Jerzy Zalewski Wyzwolenie czy zniewolenie – perspektywa ocen
prof. Marek Kornat Rok 1945 z niespełnionych nadziei w ocenie współczesnych
dr Janusz GmitrukBilans polityczny i zbrojny ludowców w latach II wojny światowej
prof. Tadeusz Dubicki Wywiad polski i jego wkład w zwycięstwo
dr Jerzy Radomski Polskie Siły Zbrojne na zachodzie – sprawa powrotu
dr Ryszard Miazek Żołnierze wyklęci i mit III wojny światowej
dr Beata Michalec Walka o dobra kultury- Polscy obrońcy skarbów prof. Stanisław Lorentz i prof. Jan Zachwatowicz
mgr Jan Engelgard – Walka, przetrwanie czy legalna aktywność – postawy ludzi obozu narodowego wobec końca II wojny światowej wojny
mgr Krzysztof BąkałaBilans strat poniesionych przez naukę polską w wyniku sowieckich działań podczas II wojny światowej