Od Wersalu do Poczdamu

W dniach 4-5 października 2019 roku w salach Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się konferencja naukową pt. Od Wersalu do Poczdamu. Węzłowe problemy niepodległości i bezpieczeństwa Polski. Organizatorami konferencji były Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. W konferencji udział wzięli zarówno naukowcy (jako prelegenci), historycy nie związani ze środowiskiem akademickim oraz historycy amatorzy, interesujący się historią najnowszą Polski. Wszystie wygłoszone referaty wzbudziły zainteresowanie, o czym świadczyć mogą długie debraty wokół kolejnych z poruszanych problemów. Aktywny udział brali w nich wszyscy uczestnicący w konferencji. Pierwszego dnia obradowano w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po obradach i dyskusji wszyscy goście mieli możliwość zwiedzania nowej wystawy. Drugiego dnia obradowano na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Konferencję zakończyła dyskusja w której przebrzmiały również pomysły i tematy, które sugerowano, aby poruszyć przy okazji kolejnych konferencji.