Zygmunt Matuszak

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 25 maja br. na wieczną wartę odszedł jeden z niezwykle zasłużonych członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości płk prof. dr hab. Zygmunt Maruszak. Wybitny oficer, ceniony historyk, autor szeregu prac naukowych z zakresu wojskoznawstwa i nie tylko. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przez wiele lat związany z Akademią Obrony Narodowej. Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny piotrkowskiej filii Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W latach 2006–2008 prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, natomiast w latach 2008–2012 dziekana tego wydziału. W latach 2012–2016 prorektor ds. piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odszedł od nas jednak przede wszystkim wspaniały Człowiek – zawsze uśmiechnięty, życzliwy oraz nie odmawiający nigdy i nikomu wsparcia.

Cześć Jego Pamięci!

Roza
Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 czerwca br. (sobota) o godz. 10.00 w Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Nawiedzenia NMP w Roprzy, ul. Rynek Piastowski 23.